Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ankieta nie istnieje
energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (101) ››      Olej opałowy   (55) ››      Węgiel   (40) ››      Eko-groszek   (24) ››      Drewno   (42) ››      Pellet   (84) ››      Brykiet   (63) ››      Projektanci   (347) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (572) ››      Geotermia   (300) ››      Rekuperacja   (133) ››      Energetyka słoneczna   (499) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (203) ››      Energetyka wiatrowa   (85) ››      Odnawialne źródła energii   (169) ››      Projektanci   (486) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

Pełne dofinansowanie na mikroinstalacje OZE

bieżące ponad rok temu    17.09.2014
Ewa Bielińska
komentarzy 0 ocen 0 (0%)
A A A

Podziel się linkiem ze znajomym.

Twoja nazwa
podaj swój adres e-mail
podaj adres e-mail znajomego
Pełne dofinansowanie na mikroinstalacje OZE portal energia

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z Zachodniego Pomorza, Pomorza, Dolnego Śląska i Małopolski skorzystają z dofinansowania na wybudowanie prywatnej mikroelektrowni, pompy ciepła czy małej biogazowni, jakie oferuje im program PROSUMENT. Wystarczy, że zgłoszą się do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Niektóre fundusze takie wsparcie zaoferują również inwestorom prywatnym.

Przed uruchomieniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłat dla osób fizycznych zainteresowanych budową mikroinstalacji wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji prądu i ciepła na potrzeby mieszkaniowe, wsparcie tego typu możliwe było jedynie poprzez współpracę z właściwym terytorialnie samorządem. Zdobycie dofinansowania zależało od aktywności i woli gminy, która reprezentując interesy mieszkańców pośredniczy w pozyskaniu dopłat z Narodowego Funduszu.
 
Dzisiaj NFOŚiGW uruchomił zapowiadaną drogę do pozyskania 100% dofinansowania na prywatne mikroinstalacje, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Pierwsze umowy zawarto 16 września br w Kołobrzegu podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego. Cztery fundusze wojewódzkie: ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia oraz Krakowa zaoferują wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym ze swoich województw, pełne dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji. Łączna wartość podpisanych umów z WFOŚiGW to 63 mln zł.

Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, na konferencji prasowej odbywającej się przy okazji podpisania pierwszych umów podkreślił, że średni czas eksploatacji mikroinstalacji produkujących prąd to 25-30 lat, co przy sześcioletnim okresie spłaty np. średniej 3-kilowatowej instalacji fotowoltaicznej, generuje prywatnemu inwestorowi wieloletni zysk.

Dla przykładu WFOŚiGW w Szczecinie pozyskał dla zachodniopomorskich inwestorów 22 mln zł. Pozwolą one m.in. na zainstalowanie ponad 100 pomp ciepła, prawie 7 tysięcy m2 paneli fotowoltaicznych (to przewidywany 1 MWe mocy), czy niecałe 3 tysiące m2 kolektorów słonecznych.

Prezes WFOŚiGW w Szczecinie – Jacek Chrzanowski – jako pierwszy ze wszystkich wojewódzkich funduszy podpisujących umowy z NFOŚiGW obiecał wsparcie dla prywatnych inwestorów na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zadeklarował także udogodnienia dla tychże klientów, tj. możliwość składania wniosków za pośrednictwem Internetu.

Prezes Zarządu NFOŚiGW Małgorzata Skucha zaakcentowała fakt, iż podpisując pierwsze umowy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz uruchomił obiecaną wcześniej drugą ścieżkę finansowania mikroinstalacji OZE w ramach programu Prosument.

Łącząc oferowane preferencyjne dotacje i pożyczki klient, bez inwestowania zasobów własnych, od razu może produkować ciepło i prąd z możliwością sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Wsparciem publicznym objęte są zakupy i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub budowanych budynków mieszkalnych. Są to panele fotowoltaiczne, małe wiatraki, pompy ciepła, kolektory słoneczne, piece na biomasę i układy mikrokogeneracyjne (w tym małe biogazownie). Zależnie od rodzaju instalacji, klienci mogą liczyć na dotacje w wysokości od 20-40% dofinansowania oraz pożyczki oprocentowane na 1% w skali roku na pozostałe koszty kwalifikowane.

Zaletą współpracy przyszłych inwestorów z funduszami wojewódzkimi jest możliwość indywidualnego wyboru rodzaju i modelu instalacji oraz firmy montażowej, w odróżnieniu od ścieżki samorządowej, w której proces zakupu i montażu mikroinstalacji poprzedzony jest wyborem wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wydaje się, że obie oferty znajdą swoich zwolenników. Zwłaszcza, że aktywne samorządy, we wnioskach złożonych do NFOŚiGW, już zgłosiły zapotrzebowanie na prawie połowę zaplanowanej dla nich puli finansowej na najbliższe dwa lata.

Dodatkowo w przyszłości klienci indywidualni, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Prosumenta poprzez banki współpracujące z NFOŚiGW. Taka możliwość zostanie uruchomiona pod koniec bieżącego roku. Jednakże termin ten uzależniony jest od wdrożenia w życie ustawy „deregulacyjnej”, procedowanej obecnie przez Sejm RP.

Ekonomicznie = ekologicznie
Prosument to program, który poprzez zachęty finansowe ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Kupując i instalując jedno lub kilka urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, przyszli producenci energii zaoszczędzą na rachunkach, a nadwyżkę energii elektrycznej będą mogli sprzedawać do sieci. Dzisiaj jej bezpośrednią sprzedaż umożliwiają zapisy regulacyjne tzw. małego trójpaku energetycznego. Wcześniej produkcja rynkowa energii uzależniona była od obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład dla inwestora indywidualnego
Wg szacunkowych obliczeń, koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp, która w większości przypadków gospodarstw domowych jest adekwatna do potrzeb energetycznych rodziny wynosi 24 tys zł. Oferowana 40% dotacja to 9,6 tys. zł. Piętnastoletnia,  1% pożyczka może pokryć pozostałą część kosztów inwestycji -14,4 tys. zł. Przewidywane roczne przychody z zaoszczędzonej energii pobieranej    z sieci oraz sprzedaży nadwyżek to ok. 1 tys. zł. Same korzyści wynikające z oferowanego taniego kredytu w porównaniu z kredytem komercyjnym to 1,4 tys. zł w pierwszym roku. Zatem prosty okres zwrotu takiej mikroinstalacji przekracza nieznacznie 6 lat. 

600 mln zł na mikroinstalacje produkujące prąd i ciepło
NFOŚiGW uruchamiając ten program, na który łącznie do 2020 roku przeznaczył   600 milionów złotych, pośrednio wspiera także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz liczy na zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Tak bowiem stało się z krajowym rynkiem kolektorów słonecznych, który w ostatnich latach wsparty 45% dopłatami NFOŚiGW, pod względem sprzedaży znalazł się w czołówce europejskich państw.

NFOŚiGW

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Komentarze (0) portalenergia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy nie związane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin). dodaj komentarzbądź pierwszy!
treść komentarza
A2 - idealmedia dół