Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ankieta nie istnieje
energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (101) ››      Olej opałowy   (55) ››      Węgiel   (40) ››      Eko-groszek   (24) ››      Drewno   (42) ››      Pellet   (84) ››      Brykiet   (63) ››      Projektanci   (347) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (572) ››      Geotermia   (300) ››      Rekuperacja   (133) ››      Energetyka słoneczna   (499) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (203) ››      Energetyka wiatrowa   (85) ››      Odnawialne źródła energii   (169) ››      Projektanci   (486) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

Nowa EKO EDUKACJA sposobem na promocję ekologii wśród społeczeństwa

bieżące ponad rok temu    29.12.2014
Ewa Bielińska
komentarzy 0 ocen 0 (0%)
A A A

Podziel się linkiem ze znajomym.

Twoja nazwa
podaj swój adres e-mail
podaj adres e-mail znajomego
Nowa EKO EDUKACJA sposobem na promocję ekologii wśród społeczeństwa portal energia

„Edukacja ekologiczna” to stabilna i długoletnia oferta o charakterze ramowym, co oznacza, że określa ona zarówno ogólne obszary tematyczne, szeroki zakres narzędziowy, jak i określoną grupę podmiotów, które mogą ubiegać się o środki na realizację projektów. W grupie tej znajdują się zarówno osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nowa edycja programu będzie realizowana w latach 2015-2023, a z jego osiągnięć bezpośrednio lub pośrednio będą mogli skorzystać wszyscy, dla których ważne jest propagowanie pozytywnych dla środowiska zachowań.

Na realizowane projekty przeznaczono 170 mln zł, z czego większość zostanie rozdysponowana w formie dotacji, a pozostała kwota w formie pożyczek. I tak odpowiednio: parki narodowe będą mogły otrzymać do 100% dotacji, organizacje pozarządowe oraz inne jednostki sektora finansów publicznych do 90%, a pozostałe podmioty do 70% kosztów kwalifikowanych. Otrzymanie dofinansowania w formie pożyczki będzie wymagało wcześniejszego otrzymania dotacji na to samo przedsięwzięcie i będzie ono uzupełnieniem wkładu własnego beneficjenta. Państwowe jednostki budżetowe będą mogły otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota, o jaką można się ubiegać w przypadku dotacji wynosi 200 tys. zł, natomiast w przypadku pożyczki jest to 50 tys. zł.

Zakres merytoryczny programu obejmuje przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w zakresie:

 • ochrony atmosfery i klimatu;
 • bezpieczeństwa ekologicznego;
 • ochrony przed hałasem;
 • ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 • gospodarki odpadami;
 • różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach chronionych prawem;
 • ochrony krajobrazu;
 • racjonalnego gospodarowania zasobami;
 • racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych;
 • ochrony wód i gospodarki wodnej;
 • ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego.


Dofinansowywane projekty będą skupiać się na najważniejszych ideach związanych z edukacją ekologiczną, takich jak kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem zarówno mediów i środków tradycyjnych (telewizja, radio, prasa, outdoor), jak i Internetu czy aplikacji mobilnych, by dotrzeć za pomocą wszelkich nośników informacyjnych do jak największej liczby osób. Program obejmie także przedsięwzięcia bezpośrednio angażujące i aktywizujące odbiorców (takie jak warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne etc.), jak również system kształcenia i wymiany wiedzy poprzez działania wspierające grupy, które mają największy wpływ na kształtowanie środowiska (w tym konferencje, szkolenia, seminaria, e-learning i inne interaktywne pomoce dydaktyczne) oraz wyposażenie centrów i innych obiektów infrastruktury edukacyjnej służące unowocześnianiu i lepszemu dostosowaniu obiektów do odbiorców, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

NFOŚiGW corocznie, przed ogłoszeniem naboru wniosków, przeprowadza szerokie konsultacje dotyczące tematyki, rodzajów przedsięwzięć oraz zasięgu i rodzajów beneficjentów. Tym razem zaplanowano je na początku przyszłego roku. Poprzedzą one ogłoszenie pierwszego w 2015 roku naboru konkursowego projektów do dofinansowania. Nabór zostanie ogłoszony w drugim kwartale. Konsultacje odbywają się, między innymi, poprzez Forum Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje, do udziału w którym zapraszamy przedstawicieli departamentu właściwego ds. edukacji ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów NFOŚiGW oraz ekspertów zewnętrznych. Rozmowy te mają na celu ustalenie bieżących potrzeb w odniesieniu do polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz postaw społeczeństwa, aby zapewnić aktualność oferty programowej Funduszu, a jednocześnie zapobiec pominięciu istotnych zagadnień czy powieleniu innych działań.

NFOŚiGW

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Komentarze (0) portalenergia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy nie związane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin). dodaj komentarzbądź pierwszy!
treść komentarza
A2 - idealmedia dół