Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ankieta nie istnieje

Nowa EKO EDUKACJA sposobem na promocję ekologii wśród społeczeństwa

bieżące ponad rok temu    29.12.2014
Ewa Bielińska
komentarzy 0 ocen 0 (0%)
A A A

Podziel się linkiem ze znajomym.

Twoja nazwa
podaj swój adres e-mail
podaj adres e-mail znajomego
Nowa EKO EDUKACJA sposobem na promocję ekologii wśród społeczeństwa portal energia

„Edukacja ekologiczna” to stabilna i długoletnia oferta o charakterze ramowym, co oznacza, że określa ona zarówno ogólne obszary tematyczne, szeroki zakres narzędziowy, jak i określoną grupę podmiotów, które mogą ubiegać się o środki na realizację projektów. W grupie tej znajdują się zarówno osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nowa edycja programu będzie realizowana w latach 2015-2023, a z jego osiągnięć bezpośrednio lub pośrednio będą mogli skorzystać wszyscy, dla których ważne jest propagowanie pozytywnych dla środowiska zachowań.

Na realizowane projekty przeznaczono 170 mln zł, z czego większość zostanie rozdysponowana w formie dotacji, a pozostała kwota w formie pożyczek. I tak odpowiednio: parki narodowe będą mogły otrzymać do 100% dotacji, organizacje pozarządowe oraz inne jednostki sektora finansów publicznych do 90%, a pozostałe podmioty do 70% kosztów kwalifikowanych. Otrzymanie dofinansowania w formie pożyczki będzie wymagało wcześniejszego otrzymania dotacji na to samo przedsięwzięcie i będzie ono uzupełnieniem wkładu własnego beneficjenta. Państwowe jednostki budżetowe będą mogły otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota, o jaką można się ubiegać w przypadku dotacji wynosi 200 tys. zł, natomiast w przypadku pożyczki jest to 50 tys. zł.

Zakres merytoryczny programu obejmuje przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w zakresie:

 • ochrony atmosfery i klimatu;
 • bezpieczeństwa ekologicznego;
 • ochrony przed hałasem;
 • ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 • gospodarki odpadami;
 • różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach chronionych prawem;
 • ochrony krajobrazu;
 • racjonalnego gospodarowania zasobami;
 • racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych;
 • ochrony wód i gospodarki wodnej;
 • ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego.


Dofinansowywane projekty będą skupiać się na najważniejszych ideach związanych z edukacją ekologiczną, takich jak kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem zarówno mediów i środków tradycyjnych (telewizja, radio, prasa, outdoor), jak i Internetu czy aplikacji mobilnych, by dotrzeć za pomocą wszelkich nośników informacyjnych do jak największej liczby osób. Program obejmie także przedsięwzięcia bezpośrednio angażujące i aktywizujące odbiorców (takie jak warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne etc.), jak również system kształcenia i wymiany wiedzy poprzez działania wspierające grupy, które mają największy wpływ na kształtowanie środowiska (w tym konferencje, szkolenia, seminaria, e-learning i inne interaktywne pomoce dydaktyczne) oraz wyposażenie centrów i innych obiektów infrastruktury edukacyjnej służące unowocześnianiu i lepszemu dostosowaniu obiektów do odbiorców, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

NFOŚiGW corocznie, przed ogłoszeniem naboru wniosków, przeprowadza szerokie konsultacje dotyczące tematyki, rodzajów przedsięwzięć oraz zasięgu i rodzajów beneficjentów. Tym razem zaplanowano je na początku przyszłego roku. Poprzedzą one ogłoszenie pierwszego w 2015 roku naboru konkursowego projektów do dofinansowania. Nabór zostanie ogłoszony w drugim kwartale. Konsultacje odbywają się, między innymi, poprzez Forum Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje, do udziału w którym zapraszamy przedstawicieli departamentu właściwego ds. edukacji ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów NFOŚiGW oraz ekspertów zewnętrznych. Rozmowy te mają na celu ustalenie bieżących potrzeb w odniesieniu do polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz postaw społeczeństwa, aby zapewnić aktualność oferty programowej Funduszu, a jednocześnie zapobiec pominięciu istotnych zagadnień czy powieleniu innych działań.

NFOŚiGW

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Komentarze (0) portalenergia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy nie związane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin). dodaj komentarzbądź pierwszy!
treść komentarza