Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ankieta nie istnieje

Nabór wniosków dla banków w ramach programu Prosument

bieżące ponad rok temu    5.01.2015
Ewa Bielińska
komentarzy 0 ocen 0 (0%)
A A A

Podziel się linkiem ze znajomym.

Twoja nazwa
podaj swój adres e-mail
podaj adres e-mail znajomego
Nabór wniosków dla banków w ramach programu Prosument portal energia

Nabór wniosków w ramach programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych oraz wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie dotacji, w celu zawierania przez banki z beneficjentami umów kredytu wraz z dotacją na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2b) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

W ramach części pilotażowej programu przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 200 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2017, z możliwością zawierania umów do końca 2015r.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie kredytów bankowych wraz z dotacją składają w NFOŚiGW banki. Dopuszcza się składanie wniosków przez grupy banków (np.: konsorcja, zrzeszenia).

Procedura wyboru banków określona została w załączniku „Procedura wyboru banków” do programu priorytetowego.

W zawartej z NFOŚiGW umowie poszczególne banki określą terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków dla beneficjentów.

Dofinansowanie udzielane jest w formie udostępnienia środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych wraz z dotacją.

Dofinansowanie dla beneficjentów ze środków udostępnionych bankom przez NFOŚiGW wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie:

  • dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji) oraz
  • kredytu bankowego (oprocentowanego 1% w skali roku): na pozostałe koszty kwalifikowane.

Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w 2015 umów kredytu wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa od 5 mln zł i wyższa od 20 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji:

  • energii elektrycznej,
  • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Wymagania techniczne dla instalacji oraz wykaz kosztów kwalifikowanych znajdują się w załączniku „Wymagania techniczne” do programu priorytetowego.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski będą przyjmowane począwszy od 16.01.2015 r. do 30.01.2015 r.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o udostępnienie środków bankom, jeden z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i jeden z przeznaczeniem na dotacje.

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa.
z dopiskiem: „Prosument”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem e-mail: m.milewska@nfosigw.gov.pl lub p.bartoszewski@nfosigw.gov.pl

Wzory dokumentów dopobrania na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-bankow/

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Komentarze (0) portalenergia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy nie związane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin). dodaj komentarzbądź pierwszy!
treść komentarza