Clima Komfort pompy ciepła
ankieta nie istnieje
energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (101) ››      Olej opałowy   (55) ››      Węgiel   (40) ››      Eko-groszek   (24) ››      Drewno   (42) ››      Pellet   (84) ››      Brykiet   (63) ››      Projektanci   (347) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (572) ››      Geotermia   (300) ››      Rekuperacja   (133) ››      Energetyka słoneczna   (499) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (203) ››      Energetyka wiatrowa   (85) ››      Odnawialne źródła energii   (169) ››      Projektanci   (486) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

Nabór wniosków dla banków w ramach programu Prosument

bieżące ponad rok temu    5.01.2015
Ewa Bielińska
komentarzy 0 ocen 0 (0%)
A A A

Podziel się linkiem ze znajomym.

Twoja nazwa
podaj swój adres e-mail
podaj adres e-mail znajomego
Nabór wniosków dla banków w ramach programu Prosument portal energia

Nabór wniosków w ramach programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych oraz wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie dotacji, w celu zawierania przez banki z beneficjentami umów kredytu wraz z dotacją na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2b) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

W ramach części pilotażowej programu przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 200 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2017, z możliwością zawierania umów do końca 2015r.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie kredytów bankowych wraz z dotacją składają w NFOŚiGW banki. Dopuszcza się składanie wniosków przez grupy banków (np.: konsorcja, zrzeszenia).

Procedura wyboru banków określona została w załączniku „Procedura wyboru banków” do programu priorytetowego.

W zawartej z NFOŚiGW umowie poszczególne banki określą terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków dla beneficjentów.

Dofinansowanie udzielane jest w formie udostępnienia środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych wraz z dotacją.

Dofinansowanie dla beneficjentów ze środków udostępnionych bankom przez NFOŚiGW wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie:

  • dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji) oraz
  • kredytu bankowego (oprocentowanego 1% w skali roku): na pozostałe koszty kwalifikowane.

Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w 2015 umów kredytu wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa od 5 mln zł i wyższa od 20 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji:

  • energii elektrycznej,
  • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Wymagania techniczne dla instalacji oraz wykaz kosztów kwalifikowanych znajdują się w załączniku „Wymagania techniczne” do programu priorytetowego.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski będą przyjmowane począwszy od 16.01.2015 r. do 30.01.2015 r.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o udostępnienie środków bankom, jeden z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i jeden z przeznaczeniem na dotacje.

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa.
z dopiskiem: „Prosument”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem e-mail: m.milewska@nfosigw.gov.pl lub p.bartoszewski@nfosigw.gov.pl

Wzory dokumentów dopobrania na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-bankow/

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Komentarze (0) portalenergia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy nie związane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin). dodaj komentarzbądź pierwszy!
treść komentarza
A2 - idealmedia dół