Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ankieta nie istnieje
energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (0) ››      Olej opałowy   (0) ››      Węgiel   (0) ››      Eko-groszek   (0) ››      Drewno   (0) ››      Pellet   (0) ››      Brykiet   (0) ››      Projektanci   (0) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (230) ››      Geotermia   (2) ››      Rekuperacja   (0) ››      Energetyka słoneczna   (0) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (0) ››      Energetyka wiatrowa   (0) ››      Odnawialne źródła energii   (1) ››      Projektanci   (0) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Kolektory słoneczne w Polsce

bieżące ponad rok temu    12.07.2011
Artur Borkowski
komentarzy 0 ocen 0 (0%)
A A A

Podziel się linkiem ze znajomym.

Twoja nazwa
podaj swój adres e-mail
podaj adres e-mail znajomego
Kolektory słoneczne w Polsce portal energia

Na bilans energetyczny świata coraz większy wpływ ma wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii. Przyczynia się to bezpośrednio do poprawy efektywności wykorzystania i zarządzania zasobami surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska (dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń do wód i atmosfery). W związku z tym niemal wszystkie państwa świata podejmują się wyzwania, polegającego na wspieraniu tych źródeł. Od początku lat dziewięćdziesiątych odnotowano znaczny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Dalszy rozwój rynku OZE, którego spodziewać się można w najbliższych latach, wynika z korzyści płynących z ich wykorzystania zarówno dla lokalnych społeczności , jak i dla środowiska naturalnego.

Inwestycje w odnawialne źródła energii stwarzają szansę dla rozwoju gmin czy województw naszego kraju. Tereny o nisko rozwiniętej infrastrukturze energetycznej mogą dzięki nim liczyć na poprawę zaopatrzenia w energię, zwiększy się poziom bezpieczeństwa energetycznego, powstaną nowe miejsca pracy. Pojawi się szansa na promowanie rozwoju regionalnego. Zyskać na tym mogą między innymi rolnictwo, komunikacja i mieszkalnictwo. Powszechnie uznaje się również, że rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach może ułatwić rozwiązanie wielu problemów ekologicznych, związanych z energetyką.

Technologia wykorzystania energii słońca jest niezaprzeczalnie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin związanych z OZE. Również Polska ma swój wkład w jej upowszechnianie i rozwój.

Jak wynika z badań Instytutu Energetyki Odnawialnej, najwięcej kolektorów montuje się na południu kraju. Najwyżej w rankingu województw stoi śląskie, gdzie w minionym roku sprzedano ponad 17 proc. kolektorów słonecznych. Zaraz za nim plasują się: małopolskie (12,3 proc.), podkarpackie (11,1 proc.), łódzkie (9,2 proc.) oraz lubelskie (8,4 proc.).

Zasadniczym czynnikiem, decydującym o wykorzystaniu rozwiązań z zakresu fotowoltaiki jest lokalizacja- od szerokości geograficznej zależą cechy promieniowania słonecznego, takie jak na przykład kąt padania promieni. Polska,  położona miedzy 49° a 54, 5° szerokości geograficznej północnej w strefie klimatu umiarkowanego osiąga  średnioroczną ilość promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą Ziemi wahającą się w granicach 950-1250kWh/m2, przy czym w większości obszarów kraju promieniowanie słoneczne przekracza 1000 kWh/m2.  Inną ważną kwestią, nierozerwalnie związaną z poprzednią, jest usłonecznienie, czyli ilość dni słonecznych w roku w danym miejscu. Oprócz szerokości geograficznej wpływ na nie mają również lokalne warunki klimatyczne.

Na podstawie danych sporządzonych w oparciu o rejestrację promieniowania słonecznego przez IMiGW z lat 1960-1990, zawartych w corocznych opracowaniach pt. "Promieniowanie słoneczne" dokonano rejonizacji zasobów energii słonecznej naszego kraju. W związku z tym, Polskę można podzielić z grubsza na cztery główne regiony: pas nadmorski (z Kołobrzegiem jako stacją charakterystyczną- ograniczony izolinią 950 kWh/m2* rok), wschodnia część Polski (ograniczona izolinią 950 kWh/m2* rok, reprezentowana przez Zamość), pozostała część Polski (od południa ograniczona izolinią 900 kWh/m2* rok, reprezentowaną przez stację Brwinów), oraz  południowa część Polski (ograniczona od północy izolinią 900 kWh/m2* rok, ze stacją Zakopane).

Powyższe dane wskazują, że wybrzeże oraz wschodnia część kraju cieszą się największym dopływem energii- roczne sumy nasłonecznienia plasują się w granicach 950-1020 kWh/m2/rok. Najmniejszy dopływ można z kolei zaobserwować na południu Polski. Warto jednak pamiętać, że mówimy tu o skali regionalnej- w warunkach terenowych, lokalne zanieczyszczenie atmosfery może znacząco wpłynąć na warunki nasłonecznienia.

Bardzo istotnym dla instalacji słonecznych czynnikiem jest rozkład dawek napromieniowania w ciągu roku. W porze ciepłej (kwiecień- październik) na płaszczyznę poziomą pada 80-85% całorocznej energii. Pora chodna natomiast (listopad- marzec) charakteryzuje się w Polsce niską dawką promieniowania (oraz zwiększonym udziałem promieniowania rozproszonego, mniej istotnego dla celów pozyskiwania energii). Po dodaniu do tego faktu, że temperatura otoczenia w tym czasie spada, wzmaga się natomiast prędkość wiatru, wyraźnie widać że eksploatacja instalacji słonecznych w tym okresie daje znikome efekty.

Generalnie jednak można przyjąć, że w Polsce panują warunki korzystne dla wykorzystania energii słonecznej. Największą szansę na szybki rozwój mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego, wykorzystujące kolektory słoneczne. Słoneczne technologie wysokotemperaturowe oparte na koncentratorach nie mają jednak, w wyniku dużego udziału promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym, praktycznego znaczenia w naszych warunkach.

W naszych warunkach, z 1m2 kolektora słonecznego można uzyskać równowartość 70 do 100 kg węgla, czyli 300-500 kWh energii rocznie. Znaczne powierzchnie budynków gospodarczych pozwala na wdrożenie technologii do rolnictwa, poprzez instalację kolektorów o powierzchni od 100 do 500 m2. Według danych, uzyskanych od producentów i dostawców, w Polsce zainstalowanych jest ok 10 tys. m2 wodnych kolektorów słonecznych i kilka tys. m2  instalacji słonecznych powietrznych, zbudowanych głównie w ostatnich latach. Pełna inwentaryzacja tych systemów jest niestety niedostępna.

Największym obszarem, na którym stosowane są w Polsce ogniwa fotowoltaiczne jest zasilanie znaków i świateł nawigacyjnych w gospodarce morskiej.

Mimo, że pierwsze jej praktyczne zastosowania w naszym kraju pojawiły się już w drugiej połowie lat 80tych, rozwój fotowoltaiki natyka się na wiele trudności. Od tamtego czasu nie udało się wdrożyć znaczącej ilości inwestycji, poprzestając na zaledwie kilku instalacjach pokazowych. Próby rozpoczęcia produkcji przemysłowej ogniw fotowoltaicznych podejmowane są przy poparciu Komitetu Badań Naukowych, środowisk naukowych i przemysłu elektronicznego. Pozostajemy jednak, niestety, na uboczu gwałtownego rozwoju fotowoltaiki, który miał miejsce zwłaszcza w latach 90tych i objął swym zasięgiem Stany Zjednoczone, Japonię oraz Unię Europejską. Wysokie koszta instalacji czynią systemy solarne zbyt drogimi dla naszego rodzimego rynku, co jednak zapewne zmieni się wraz z udoskonalaniem technologii. Można mieć nadzieję, że wraz z tymi zmianami nastąpi jednocześnie popularyzacja ekologicznych rozwiązań.

Warto bowiem pamiętać, że energia słoneczna dostępna jest w każdej ilości, a jej użytkowanie nie wiąże się ze szkodami dla środowiska. Brak jednolitej normy polskiej nie pozwala określić jakości produktów tak rodzimych, jak i zagranicznych. Nie ma również przepisów i mechanizmów ekonomicznych można uznać za podstawową barierę, stojącą na drodze do upowszechnienia się fotowoltaiki w naszym kraju. Można co prawda liczyć na dofinansowania państwowe (17 czerwca 2010 roku Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Każda osoba fizyczna i wspólnota mieszkaniowa, nie podłączona do sieci ciepłowniczej może się ubiegać o kredyt z dotacją w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia), wciąż jednak wiąże się to ze sporymi kosztami. Poradnictwo fachowe, choć przeżywa obecnie bujny rozkwit, wciąż jest za słabo rozwinięte, by można było wykorzystać w pełni odnawialne źródła energii.

Przed nami jeszcze daleka droga, jednak pokonanie jej zaowocuje wymiernymi skutkami. Warunki naszego kraju pozwalają na opłacalną i efektywną eksploatację systemów solarnych, jednak dopiero na dłuższą metę. Zarzućmy więc krótkowzroczność i otwórzmy się na nowe rozwiązania, które już wkrótce uczynią nasze życia tańszymi i przyjemniejszymi.

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Komentarze (0) portalenergia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy nie związane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin). dodaj komentarzbądź pierwszy!
treść komentarza