Clima Komfort 2
ankieta nie istnieje
energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (101) ››      Olej opałowy   (55) ››      Węgiel   (40) ››      Eko-groszek   (24) ››      Drewno   (42) ››      Pellet   (84) ››      Brykiet   (63) ››      Projektanci   (347) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (572) ››      Geotermia   (300) ››      Rekuperacja   (133) ››      Energetyka słoneczna   (499) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (203) ››      Energetyka wiatrowa   (85) ››      Odnawialne źródła energii   (169) ››      Projektanci   (486) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

Energia z OZE dla przedsiębiorstw

bieżące ponad rok temu    29.10.2016
Ewa Bielińska
komentarzy 0 ocen 0 (0%)
A A A

Podziel się linkiem ze znajomym.

Twoja nazwa
podaj swój adres e-mail
podaj adres e-mail znajomego
Energia z OZE dla przedsiębiorstw portal energia

Ogranicz koszty energii w swojej firmie dzięki dedykowanym rozwiązaniom OZE

Realizowany przez IEO Program Energia z OZE dla przedsiębiorstw ma na celu:

  • Zebranie, usystematyzowanie i rozwijanie wiedzy na temat potrzeb i specyfiki wykorzystania energii w firmach z sektora MSP
  • Wykorzystanie praktycznych doświadczeń IEO we współpracy firmami z sektora MSP z różnych branż (produkcyjnych, handlowych oraz usługowych), w celu ograniczenia kosztów zakupu energii sieciowej w tych firmach, płacących relatywnie najwięcej za energię oraz systemowe zmniejszenie i trwałe uniezależnienie ich od wzrostu cen energii i możliwych przerw w zasilaniu.
  • Wypracowanie indywidualnych dedykowanych firmom z poszczególnych sektorów rozwiązań w zakresie wykorzystania OZE, pozwalających na zmniejszenie rosnących kosztów działalności, przede wszystkim na własne potrzeby produkcyjne oraz w oparciu o możliwości oferowane przez ustawę OZE.

 

Możliwości biznesowe stworzone przez ustawę OZE

Dnia 1 lipca 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii (UOZE) z dnia 20 lutego 2015 r. , która stworzyła firmom przemysłowym i usługowym nowe szanse na realizację inwestycji we własne instalacje OZE ale przy okazji wprowadziła od lipca br. tzw. opłatę OZE oraz podwyższyła od 1 stycznia 2017 r o prawie 100% stawkę tzw. „opłaty przejściowej”, co spowoduje przerzucenie tych kosztów przez dostawców energii na odbiorców końcowych - zwłaszcza na małe i średnie firmy - w postaci dodatkowych kosztów w taryfach.

Wykorzystanie energii z OZE na własne potrzeby przez przedsiębiorstwa MSP (często należących do najdroższej grupy taryfowej C) w wybranych branżach przemysłowych i przetwórstwa spożywczego, w częściowo lub całkowicie niezależnych od sieci systemach energetycznych, nie jest nadal powszechne ale w związku z rosnącymi kosztami energii, spadkiem cen rynkowych instalacji OZE i zachodzącymi zmianami prawnymi, ma szansę stać się wkrótce atrakcyjnym modelem wykorzystania energii w firmach.

„Przemysłowy autoproducent energii z OZE” inaczej zwany też „prosumentem biznesowym”, uzyskał w obecnym otoczeniu rynkowym znacznie istotniejsze przewagi w realizacji takich inwestycji w porównaniu do prosumenta - osoby fizycznej.

Zgodnie z Art. 41 ust. 1 pkt 3 Ustawy OZE, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4. Zgodnie z Art. 41 ust. 8 UOZE przedsiębiorcy otrzymali przywilej sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej po pełnej cenie rynkowej (w przypadku osób fizycznych stawka ta jest o 20-30% niższa).

Korzyści, które mogą czerpać przedsiębiorcy z inwestycji w OZE zależą od wielkości ekonomicznej firmy, jej specyfiki energetycznej, doboru rodzaju i wielkości instalacji OZE, a także od wyboru modelu biznesowego jej realizacji.

Rysunek 1 Rekomendowane modele biznesowe realizacji instalacji OZE dla przedsiębiorców

 

Atrakcyjność modelu autoproducenta energii w OZE:

  • wysokie ceny energii elektrycznej zwłaszcza dla firm MŚP będących najczęściej w taryfie energetycznej typu „C”, które płacą więcej za koszt energii (zmienny składnik kosztu) i bilansowania (co umożliwia większą oszczędność dzięki instalacji OZE) zarówno w porównaniu z osobami fizycznymi (taryfy grupy „G”), jak i dużymi przedsiębiorstwami (gł. taryfy „A” i „B”) – patrz rysunek 2,
  • znaczny i stale rosnący udział kosztów energii w koszcie produkcji w przedsiębiorstwach MSP w poszczególnych branżach  - patrz rysunek 3,
  • atrakcyjne warunki odsprzedaży do sieci nadwyżki energii z mikroinstalacji OZE dla przedsiębiorców po pełnej cenie rynkowej, wynikające z regulacji związanych z systemem wsparcia w ramach ustawy OZE.
  • stopniowy spadek kosztów inwestycyjnych instalacji OZE (szczególnie instalacji fotowoltaicznych),
  • koszt zakupu instalacji PV dla firmy jest niższy, ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT,
  • bezpieczeństwo zasilania,
  • standardy ekologiczne zwłaszcza dla firm będących eksporterami stają się coraz bardziej istotne w związku z konkurencją na rynku międzynarodowym w ramach UE.  

Problem kosztów energii w przedsiębiorstwie i energochłonności branż

Z analiz przeprowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że już obecnie najwięcej za energię płacą firmy należące do grup taryfowych C, a więc w dużej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa, które przyłączone są do sieci niskich lub średnich napięć  patrz rysunek 2.

Rysunek 2 Średnia cena netto sprzedaży energii elektrycznej w latach 2011-2015 [PLN/MWh] Źródło: Urząd Regulacji Energetyki, opracowanie IEO

 

Pod koniec 2015 roku jedna megawatogodzina energii elektrycznej dla odbiorców na taryfach Ckosztowała ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku grup taryfowych A, z których korzystają duże przedsiębiorstwa. Stawki obowiązujące przedsiębiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia już obecnie wykazują niepokojącą tendencję wzrostową. Rząd planuje wprowadzenie kolejnych opłat w ramach zapowiadanej nowej ustawy o rynku mocy, które uderzą też najsilniej w firmy o pracy jednozmianowej, korzystające z energii w tzw. szczycie południowym. Istnieje uzasadniona obawa, że nadmiernymi kosztami polityki energetycznej państwa obciążane będą w jeszcze większym stopniu najmniejsze przedsiębiorstwa, a ceny energii elektrycznej, w ich przypadku, poszybują w górę.

W celu zobrazowania tempa i skali wzrostu opłat za energię elektryczną IEO przeanalizował stawki małych firm z grupy taryfowej C21, obowiązujące na terenie działalności RWE/Innogy (operatora działającego na terenie Warszawy, mającego stosunkowo najniższe koszty dystrybucji), które dla firm działających na obszarach peryferyjnych mogą być nawet 10-20% wyższe. Z ekstrapolacji składników zmiennego i stałego jednostkowego kosztu energii elektrycznej, wynika, że przedsiębiorca zamawiający u operatora sieci dystrybucyjnej 200 kW mocy oraz zużywający 300 MWh energii elektrycznej rocznie, w 2019 roku zapłaci za każdą kilowatogodzinę 82 grosze, co w skali 3-ch lat będzie skutkować, niemal 14% wzrostem rachunków za energię, które przekroczą 20 tys. zł/m-c.

Tabela 1 Stare i nowe (od 2017 roku) stawki brutto opłaty przejściowej dla firm [zł/kW mocy umownej]

 

Przykłady wykorzystania OZE na potrzeby produkcyjne

IEO analizując sytuację rynkową i nowe możliwości biznesowe w zakresie wykorzystania OZE dla przedsiębiorstw przedstawia przykłady „dobrych praktyk” firm będących pionierami w skali kraju w wykorzystaniu energii z OZE na potrzeby produkcyjne (patrz tabela 1). Zapoznaj się z przykładowym uwarunkowań wykorzystania OZE w przedsiębiorstwach dla wybranych branż.

Na wykorzystanie energii produkowanej w instalacjach OZE zdecydowała się dotychczas niewielka grupa innowacyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza prowadzących produkcję energochłonną, z branż o średniorocznym zużyciu energii przekraczającym według danych GUS niejednokrotnie 500 GWh (a w przypadku branż takich jak np. przetwórstwo spożywcze i - wielokrotność tej liczby).

Stopniowo w różnych sektorach rośnie liczba firm przemysłowych, handlowych i usługowych upatrujących wykorzystanie energii odnawialnej na cele produkcyjne jako możliwość uzyskania znacznych oszczędności na zakupie energii z sieci oraz sposób na minimalizację zależności od zmiennych uwarunkowań rynkowych, systemu wsparcia oraz poprawy pewności i jakości zasilania.

Na wykorzystaniu OZE w przedsiębiorstwach często, poza czynnikiem ekonomicznym, zyskuje także wizerunek firmy jako przyjaznej środowisku, ekologii oraz innowacjom. standardy ekologiczne zaczynają odgrywać istotną rolę zwłaszcza dla firm będących eksporterami, w związku z konkurencją na rynku międzynarodowym w ramach UE. 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Komentarze (0) portalenergia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy nie związane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin). dodaj komentarzbądź pierwszy!
treść komentarza
A2 - idealmedia dół