Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ankieta nie istnieje
energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (101) ››      Olej opałowy   (55) ››      Węgiel   (40) ››      Eko-groszek   (24) ››      Drewno   (42) ››      Pellet   (84) ››      Brykiet   (63) ››      Projektanci   (347) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (572) ››      Geotermia   (300) ››      Rekuperacja   (133) ››      Energetyka słoneczna   (499) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (202) ››      Energetyka wiatrowa   (85) ››      Odnawialne źródła energii   (168) ››      Projektanci   (485) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

bieżące ponad rok temu    2.07.2011
Artur Borkowski
komentarzy 0 ocen 0 (0%)
A A A

Podziel się linkiem ze znajomym.

Twoja nazwa
podaj swój adres e-mail
podaj adres e-mail znajomego
Dokąd zmierza światowa energetyka? portal energia

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych stoi już od jakiegoś czasu naszczycie listy priorytetów w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Dlatego też dziedzina ta podlega nieustannym zmianom. Głównym czynnikiem, który umożliwia tak gwałtowny postęp jest niemalejące zapotrzebowanie na zieloną energię, które z kolei niesie ze sobą konieczność stałego wdrażania usprawnień i unowocześniania istniejących już rozwiązań. Poniżej spróbujemy przedstawić oczekiwania co do kierunku jej ewolucji.

  „W dzisiejszym coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym świecie uczestnicy rynku stale szukają obiecujących możliwości dla biznesu. W branży energetycznej, sektorze kluczowym dla światowej gospodarki, jest to szczególnie ważne. Dzięki lepszemu zrozumieniu, jakie czynniki wpływają na ten rynek, zwiększą się perspektywy zwrotu z planowanych lub poczynionych już inwestycji”- stwierdziła Beatrice Shepherd, Dyrektor Frost & Sullivan na Europę Środkowowschodnią, Rosję oraz Wspólnotę Niepodległych Państw, podczas prezentacji pt. „Polityka energetyczna przyszłości: dziesięć najważniejszych trendów światowych”.

  Wzrost zapotrzebowania na energię jest głównym trendem charakteryzującym światowy rynek energetyczny. Według szacunków Energy Information Administration, na przestrzeni lat 2006-2030 światowa konsumpcja energii wzrośnie o 44%. Europa, za sprawą starzejącej się infrastruktury i bazy elektrowni, ma do roku 2020 potrzebować około 25 GW dodatkowej mocy wytwórczej rocznie. Również w Afryce, Chinach i Indiach, przy elektryfikacji terenów wiejskich wzrośnie zapotrzebowanie na energię. Z kolei wsparcie dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych sprawi, że również kraje rozwinięte przyczynią się do wzrostu popytu na energię. Szacuje się, że  do roku 2020 globalna elektryfikacja wyniesie 80%.

  Natomiast zwiększona dostępność LNG rokuje przełom dla gazu ziemnego. Beatrice Shepherd mówi: „Bardzo ciekawym zjawiskiem jest szybki wzrost dostaw tzw. gazu niekonwencjonalnego. Stany Zjednoczone już w 2009 roku wyprzedziły Rosję i stały się największym światowym producentem gazu, dzięki rosnącej produkcji gazu łupkowego i gazu ze złóż węgla.”. Mimo że procedury wydobycia niekonwencjonalnego gazu są wciąż analizowane, jego poszukiwania w Chinach i Europie stale się rozwijają.

  Frost & Sullivan dostrzegło jeszcze jeden trend o dużym znaczeniu: komercjalizacja technologii czystego węgla. Zdaniem Shepherd „W ciągu kilku kolejnych lat technologie czystego węgla będą wciąż odgrywały ważną rolę w branży wytwarzania energii z tego surowca, zaś inwestycje w te technologie będą rosły”. Sposoby na wychwytywanie dwutlenku węgla oraz wykorzystywane przez elektrownie technologie zintegrowanej gazyfikacji paliwa (zazwyczaj węgla) lub pozostałości rafineryjnych (ang. Integrated Gasification Combined Cycle – IGCC) mają znaczący, długoterminowy potencjał .

  Kolejnym znaczącym trendem w przemyśle energetycznym, inspirowanym głównie przez Chiny, Indie i Rosję jest globalne ożywienie w sektorze jądrowym. Energię jądrową przyjmuje się za jedną z bardziej opłacalnych technologii, pozwalającej zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zapewnia również znaczną niezależność energetyczną i bezpieczeństwo dostaw. Aby sprostać tempu wzrostu globalnej podaży, stale przybywają nowe porozumienia i umowy o współpracy w całym łańcuchu wartości energii jądrowej.

  Cały świat zwrócił oczy ku energii ze źródeł odnawialnych, co potwierdzają zapewnienia licznych rządów o wprowadzaniu polityki wspierającej jej pozyskiwanie. Cele to 20% energii pozyskiwanej z OZE w przypadku Unii Europejskiej, 10-20% w przypadku 22 stanów USA, natomiast Chiny zapowiadają wygenerowanie do 2020 100 GW energii odnawialnej. Powyższe starania, jak również rozwój technologii, doprowadzą w końcu do osiągnięcia tzw. „grid parity” – czyli punktu zrównania cen prądu elektrycznego z OZE z ceną prądu z tradycyjnych źródeł. Punkt ten jest bardziej prawdopodobny do osiągnięcia w krajach, gdzie rynek energetyczny jest oparty w znacznej części na odnawialnych źródłach, niż w gospodarkach opierających się wciąż na paliwach kopalnych- te osiągną go znacznie później.

  Istniejąca sieć energetyczna nie jest w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Powyższy fakt, jak również zwiększająca się liczba zdecentralizowanych jednostek wytwarzania energii, wymusza na operatorach wdrażanie inteligentnych technologii, mających na celu udoskonalenie sposobów prowadzenia pomiarów i monitorowania struktury sieci. Integralną częścią wprowadzania „inteligentnej sieci energetycznej” (ang. smart grid) są inteligentne liczniki (ang. smart meters). Zaczęto je już wprowadzać w USA i krajach europejskich (z Włochami na czele). „Inteligentna sieć staje się wartym miliardy dolarów rynkiem, który zgodnie z przewidywaniami może w najbliższej przyszłości rozwinąć się na ogromną skalę” – dodaje Beatrice Shepherd.

  Duże znaczenie w sektorze energetycznym ma również wydajność energetyczna. Polityka jej zwiększenia wdrażana jest w większości krajów rozwiniętych. Pozwala ona na regulację minimalnych standardów efektywności wykorzystania energii dla stale rosnącej liczby urządzeń. Zwiększanie wydajności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 możliwe jest dzięki technologiom związanym z ograniczaniem zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla.

  Kluczowymi, zdaniem Frost & Sullivan, technologiami, będącymi obecnie w trakcie rozwoju, są skuteczne systemy magazynowania energii elektrycznej. Są one niezbędne zarówno dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych, jak i pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.  Na przyszły potencjał systemów energetycznych wpływają głównie podstawowe właściwości systemów magazynowania energii elektrycznej oraz rodzaj użytych materiałów.  Wykorzystujące wodór ogniwa paliwowe, ze względu na elastyczność, oraz baterie litowe, ze względu na ciągle powiększaną pojemność oraz możliwość zapewnienia stabilizacji sieci elektrycznej w przyszłości budzą obecnie największe nadzieje. Wartość globalnego rynku magazynowania energii szacuje się na 61 miliardów USD do roku 2013 (w porównaniu z 43,5 miliarda USD w 2008 roku).

  Ostatnią, lecz nie najmniej ważną dostrzegalną prawidłowością jest liberalizacja rynku energetycznego, która skutecznie ogranicza monopol i otwiera rynek dla konkurencji. Dzięki temu klient zyskuje możliwość wybrania dostawcy energii elektrycznej.  Komisja Europejska wspiera ideę międzynarodowego handlu energią, wdrażaną na całym świecie. Daje ona możliwość przetarcia szlaku dla kontynentalnej sieci energetycznej (ang. Super grid) prądu stałego o wysokim napięciu (ang. high voltage direct current transmission line- HVDC). Ta z kolei umożliwi łatwy i efektywny transport energii odnawialnej pomiędzy krajami.

  W energetyce opartej na odnawialnych źródłach poczyniono już wiele postępów, wciąż jednak nie padło ostatnie słowo. Zanim osiągniemy zamierzone efekty, czeka  nas jeszcze wiele pracy, jednak nagroda, którą za nią osiągniemy, to tania i ogólnodostępna energia elektryczna dla całego świata. Warto więc podjąć ten wysiłek.


O Frost & Sullivan


Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, świadczy usługi Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw, współpracując z klientami w celu osiągnięcia ich najlepszej pozycji rynkowej pod względem rozwoju, innowacyjności oraz zarządzania. Program firmy - Growth Partnership Service - dostarcza dokładnych badań rynkowych i modeli najlepszych praktyk, aby wspomóc generowanie, ewaluację i wdrożenie skutecznych strategii rozwoju. Frost & Sullivan ma 50-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z listy Global 1000, przedsiębiorstwami rozwijającymi się oraz społecznościami inwestorskimi. Posiada 40 biur działających na 6 kontynentach. Więcej informacji na temat oferowanego przez Frost & Sullivan Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw pod adresem http://www.frost.com.
 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Komentarze (0) portalenergia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy nie związane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin). dodaj komentarzbądź pierwszy!
treść komentarza
A2 - idealmedia dół