Stacjonarny system zdalnego odczytu ciepłomierzy

W Elblągu rozpoczął swoje funkcjonowanie  stacjonarny system telemetryczny do radiowego zdalnego odczytu ciepłomierzy  na węzłach cieplnych nie będących własnością EPEC. Prace związane z tą inwestycją  zakończyły się w maju bieżącego roku. Swym zasięgiem obejmuje on 780 ciepłomierzy, które opomiarowują zużycie ciepła w  budynkach jednorodzinnych.

Zalety zdalnego  systemu odczytów radiowych to przede wszystkim:

Ogromie ważną funkcjonalnością zdalnego systemu odczytu ciepłomierzy, jest możliwość zbudowania (na bazie uzyskiwanych danych odczytowych), niezależnego narzędzia informatycznego umożliwiającego udostępnianie przez EPEC danych odczytowych wszystkim zainteresowanym  i objętym odczytem Odbiorcom ciepła np. za pomocą strony WEB. Odbiorcy ciepła mieliby możliwość stałego wglądu w aktualne dane dotyczące zużycia ciepła w swoich obiektach.

W latach 2013 – 2016,  istniejący system zostanie rozbudowany o kolejnych 800 ciepłomierzy, co pozwoli na uzyskanie odczytu danych z wszystkich ciepłomierzy nadzorowanych przez EPEC w węzłach cieplnych nie będących własnością naszego przedsiębiorstwa.

Poglądowy schemat zasady działania stacjonarnego systemu odczytów ciepłomierzy.

Źródło: EPEC Sp.z o.o.