Budowa elektrowni atomowych na Białorusi i w Rosji pod nadzorem KE

Komisja Europejska powodowana zaniepokojeniem Litwy, dotyczącym budowy elektrowni atomowej w jej pobliżu, zaineteresowała się tą kwestią i wystosowała zapytanie do tych państw o standardy bezpieczeństwa w budowanych elektrowniach.

KE zwróciła się także do Białorusi o przedstawienie jej danych dotyczących oddziaływań budowy elektrowni w Ostrowcu na środowisko. Wyszła również z propozycją zorganizowania konsultacji dla Białorusi.

W liście napisanym 30 maja 2011 roku przez prezydenta Litwy do przewodniczącego Komisji Europejskiej, zasygnalizowana została obawa państwa przed zagrożeniami, które może powodować budowa elektrowni jądrowych u sąsiadów. Wystosowano też apelo umacnianie integracji między państwami Unii Europejskiej w sprawie energetyki, aby zapewnić bezpieczeństwo budowanych obiektów atomowych nie tylko w państwach członkowskich, ale także wśród jej sąsiadów.

Jedna z elektrowni ma być umiejscowiona w Obwodzie Kaliningradzkim, dokładniej nad brzegiem Niemna, niedaleko granicy z Litwą. Moc jednego bloku ma wynosić około 1500 MW.

Elektrownia na Białorusi będzie umiejscowniona w rejonie Ostrowca, nad brzegami rzeki Wilii, w odległości 23 kilometrów od granicy z Litwą. Moc jej bloków ma wynosić 1000 MW.