Czy trafostacja jest szkodliwa?

Sprzeczne informacje na temat wpływu stacji transformatorowych na zdrowie i samopoczucie osób mieszkających w ich pobliżu od lat budzą wiele kontrowersji. Podczas gdy jedni specjaliści przekonują o tym, że sąsiedztwo trafostacji jest bezpieczne, inni wysuwają wnioski, które mogą budzić niepokój. Jak jest w rzeczywistości? Czy stacja trafo oddziałuje na zdrowie człowieka? Zapytaliśmy o to specjalistów z firmy zajmującej się budową tego typu rozwiązań.

Stacja trafo – z czego jest zbudowana i dlaczego uznaje się ją za niebezpieczną dla zdrowia?

Stacja transformatorowa jest rozwiązaniem, w którym następuje rozdzielanie energii elektrycznej na różnych poziomach napięć. W jej skład wchodzą: transformator, rozdzielnia niskiego napięcia oraz rozdzielnia średniego napięcia. Co jest największym problemem w przypadku trafostacji? Emitowane przez urządzenia pole elektromagnetyczne, które może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Z tego względu w prawie budowlanym istnieją stosowne zapisy regulujące odległość trafostacji od budynków mieszkalnych i instytucji użytku publicznego. W ten sposób istnieje możliwość zniwelowania negatywnego wpływu stacji transformatorowych na zdrowie znajdujących się w ich pobliżu osób. Warto także pamiętać o tym, że transformatory oraz wentylatory w trafostacjach generują hałas. Jest on jednak tłumiony przez obudowę stacji, więc przy jej prawidłowym posadowieniu nie oddziałuje na samopoczucie osób przebywających w jej sąsiedztwie.

Stacje transformatorowe – nowoczesne rozwiązania bezpieczne dla osób przebywających w ich pobliżu

O tym, czy stacje trafo negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, decyduje także ich rodzaj. Produkowane obecnie rozwiązania spełniają surowe normy bezpieczeństwa, opracowane przez instytucje krajowe oraz europejskie. Dzięki temu są całkowicie bezpieczne dla osób przebywających w ich pobliżu. Firma EG System w 2008 roku zleciła badanie pomiaru pola elektromagnetycznego emitowanego przez stację transformatorową 2x630kVA. Wyniki badania pokazały, że przy znamionowym obciążeniu, wartości natężenia pola elektrycznego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku stacji wynosiły od 4 do 7 V/m, przy dopuszczalnych wartościach 10000/3 V/m. Z kolei pole magnetyczne osiągnęło poziom 23 A/m przy komorze transformatora oraz około 0,6 A/m po przeciwnej stronie stacji. Dla porównania dopuszczalna wartość pola magnetycznego wyznaczona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej wynosi do 200/3 A/m.

Artykuł partnera.