Magazyny energii

Fotowoltaika to aktualnie bardzo popularny temat ze względu na coraz to większe zainteresowanie, jakim cieszą się odnawialne źródła energii w naszym kraju. Szacuje się, że Polska jest krajem, który posiada rozległe złoża, chociażby źródeł geotermalnych, jak i korzystne warunki do montowania instalacji fotowoltaicznych.

Z roku na roku całkowita zainstalowana moc energetyczna OZE rośnie, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz zwiększenie udziału oze, w ogólnym bilansie energetycznym. Każdego roku mówi się o zamykaniu kopalni oraz o wyczerpujących się pokładach węgla oraz co za tym idzie konieczności przejścia na odnawialne źródła energii. Obecnie szacuje się, że złoża węgla zostaną całkowicie wyeksploatowane w roku 2044. Z roku na rok ze względu na zwiększoną podaż energetyczną słyszy się o coraz to krótszym okresie dostępności złóż węgla.

Mimo niezadowolenia krajów Unii Europejskiej liczne kopalnie przedłużają koncesję na wydobycie mimo coraz to postępującej degradacji środowiska. Aktualnie w wielu miejscach w Polsce trwają prace modernizacji ciepłowni zasilanych węglem, na te zasilane energią pozyskiwaną z farm fotowoltaicznych. Fotowoltaika to gwarancja lepszego jutra.

Aktualne problemy fotowoltaiki

Największym problemem instalacji fotowoltaicznych jest okres jesienno-zimowy, kiedy to ekspozycja słoneczna nie jest na tyle wystarczająca, aby wytworzona energia elektryczna mogła pokryć całkowite zapotrzebowanie. Aktualnie w instalacjach nieposiadających akumulatorów lub superkondensatorów nadwyżka energetyczna wytworzona w okresie letnim zostaje sprzedana do podłączonej sieci energetycznej. Następnie w okresie niedoborów energetycznych można zakupić oddaną energię.

W zależności od całkowitej zainstalowanej mocy instalacji z tego tytułu przyjdzie nam oddać 20% w przypadku instalacji do 10 kW całkowitej zainstalowanej mocy, oraz 30% w przypadku kiedy całkowita zainstalowana moc wynosi powyżej 10kW. Co oznacza, że w przypadku okresów niedoboru będziemy mogli pobrać jedynie 70-80% oddanej energii. W związku z aktualnie zmieniającym się prawem, które niebawem ma wejść w życie koszta te będą jeszcze większe przez co kupno energii w okresie niedoborów, może okazać się nieopłacalne.

Firma Solar Energy Development postanowiła znaleźć rozwiązanie tego problemu, oferując użytkownikom instalacji fotowoltaicznych - magazyny energii. Solar Energy Development to producent w wieloletnim doświadczeniem, który sprzedaje wysokiej klasy magazyny energii chińskiej marki Risen Energy działającej na rynku od niemal 30 lat. Warto zaznaczyć, że w swojej dziedzinie Risen Energy jest zdecydowanym pionierem i liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Jak przechowywać energię na czas niedoborów energetycznych

Z pomocą przychodzi rozwiązanie, jakim są magazyny energii inaczej zwane akumulatorami. Firma Solar Energy Development oferuje między innymi tego typu rozwiązanie dla waszych instalacji fotowoltaicznych. W swoim asortymencie posiadają szeroki wybór magazynów energii dostosowany do danego typu instalacji fotowoltaicznej. Nasza firma skupia się przede wszystkim na współpracy z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie fotowoltaiki, co odzwierciedla jakość naszych produktów.

Magazyny mają za zadanie akumulowanie wytworzonej nadwyżki energetycznej w celu wykorzystania jej w okresie niedoborów energetycznych. Takie rozwiązanie jest dużo bardziej ekonomiczne niż sprzedawanie za niższą kwotę wytworzonych nadwyżek, a wykupywanie ich za większą kwotę. Kolejną zaletą magazynów energii jest fakt, że dzięki nim instalacja fotowoltaiczna staje się zupełnie niezależna od awarii podłączonej do instalacji sieci.

Oczywiście takie rozwiązanie wiąże się to z dodatkowymi kosztami ze względu na kupno owego sprzętu. Niemniej jednak patrząc długodystansowo koszta takiej inwestycji, zwracają się w okresie czasu od kilku do kilkunastu lat. Patrząc w przyszłość, jest to zdecydowanie bardziej korzystne rozwiązanie. Przyszłość naszego świata zależy tylko od nas.