Najczęstsze przyczyny awarii turbin wiatrowych i ich naprawa

Turbiny wiatrowe ulegają różnym uszkodzeniom. Najczęściej dotyczy to awarii generatora i jego elementów, łopat oraz masztu, a także innych usterek generujących straty finansowe oraz prowadzących do wyłączenia elektrowni z eksploatacji. Ich naprawy wymagają zastosowania specjalistycznych metod i technik, ze względu na konieczność przeprowadzenia skomplikowanych operacji na dużych wysokościach.

Uszkodzenia elementów turbin wiatrowych

W przypadku turbin wiatrowych, za najbardziej powszechne uznaje się uszkodzenia łopat oraz elementów wirujących. Usterki te często zauważane są zbyt późno, przez co komponenty ulegają coraz mocniejszej dewastacji. Za przyczynę uszkodzeń elementów wirujących najczęściej uznaje się poddawanie ich długotrwałemu obciążeniu, a także związane z tym zmęczenie materiału. Awaria może być spowodowana również nieprawidłowościami w wykonaniu, które są szczególnie trudne do wykrycia. W przypadku łopat turbin wiatrowych, czynnikami dodatkowo zwiększającymi ryzyko uszkodzeń są wyładowania atmosferyczne oraz zderzenia z obiektami. Bezpośrednią przyczyną awarii jest najczęściej odrywanie się całych łopat lub ich fragmentów od wirnika. Istnieją udokumentowane przypadki, w których takie elementy zdołały przemieścić się w powietrzu na odległość sięgającą nawet ponad 1 km od turbiny, przebijając tym samym dachy i ściany pobliskich budynków.

Przyczyny atmosferyczne

Usterki klasyfikowane jako uszkodzenia materiałowe powstają głównie w wyniku wyładowań atmosferycznych i uderzeń piorunów w elementy turbiny. Następstwem tego może być pożar, który jest szczególnie niebezpieczny w przypadku elektrowni wiatrowych. Duża wysokość wieży utrudnia efektywne gaszenie, a specyficzne uwarunkowania położenia obiektu dodatkowo zwiększają czas potrzebny na dojazd straży pożarnej. Przyczyną awarii może być również oblodzenie, które występuje coraz częściej. W takiej sytuacji niezbędna jest naprawa łopat, a nierzadko nawet ich wymiana. Do takich przypadków dochodzi zwykle w skutek zaniedbań w konserwacji, a także niedostatecznego nadzoru. Uszkodzeniom tym można zapobiegać, stosując inspekcje turbin wiatrowych oraz inne bezinwazyjne metody monitoringu.

Czynniki środowiskowe

Przyczyną uszkodzeń turbin wiatrowych są również czynniki środowiskowe. Do awarii zwykle dochodzi w wyniku kolizji ze zwierzętami latającymi, takimi jak ptaki i nietoperze. Organizacje proekologiczne oficjalnie kwestionują ich liczbę, jednak podobne incydenty mają miejsce coraz częściej. Przyczyn należy upatrywać w zmianach ustawodawstwa niektórych krajów, które obliguje do monitorowania przypadków tego typu. W wielu sytuacjach dochodzi do znacznych zniszczeń turbin również na skutek działalności człowieka. Odnotowano przypadki, w których zamontowane zostały elementy uszkodzone podczas transportu. Niektóre przyczyny awarii turbin wiatrowych są trudne do jednoznacznego sklasyfikowania. W takim przypadku uszkodzenia zwykle powstają na skutek wielu różnych czynników, np. niedostatecznej odległości obiektu od zabudowań czy zwarć w części elektrycznej.

Naprawa i serwis turbin wiatrowych

Mimo nieustannego postępu technologicznego i ograniczenia prawdopodobieństwa występowania usterek, ich łączna liczba rośnie proporcjonalnie do wzrostu zainstalowanych turbin wiatrowych. W światowej energetyce wiatrowej wyróżnić można wiele wypadków, w których poszkodowani zostali ludzie. W poszczególnych okresach eksploatacji turbin, liczba awarii może się zmniejszać lub zwiększać. Odnotowywane są również uszkodzenia, które prowadzą do czasowego lub całkowitego wyłączenia danej elektrowni wiatrowej z eksploatacji. Aby uchronić się przed taką sytuacją, należy regularnie przeprowadzać czyszczenie turbin wiatrowych oraz ich serwisowanie. Usługi te muszą być wykonywane na dużych wysokościach, w czym bardzo pomocna okazuje się alpinistyka przemysłowa. Firma Teton posiada wykwalifikowany zespół pracowników i odpowiednie wyposażenie, dzięki czemu może przeprowadzić sprawny serwis turbin wiatrowych, prace pomiarowo-kontrolne czy przegląd łopat.

Artykul partnera