Jak zrobić audyt instalacji fotowoltaicznej

W Polsce trwa boom na fotowoltaikę. Na koniec lipca 2020 roku do sieci było podłączonych ponad 260 000 prywatnych instalacji. Perspektywy dla tej technologii są znakomite, bo Polacy mają świadomość, jak duże korzyści przynosi produkcja energii ze słońca. W dodatku wiemy, że kontynuowany ma być program „Mój prąd”, w ramach którego prosument może uzyskać do 5000 złotych dofinansowania. Nic dziwnego, że wciąż przybywa osób zdecydowanych na montaż fotowoltaiki. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak ważne jest przeprowadzenie audytu instalacji fotowoltaicznej.

Czym jest audyt instalacji fotowoltaicznej?

Audyt instalacji fotowoltaicznej to nic innego, jak analiza opłacalności inwestycji w fotowoltaikę, a także dobranie optymalnych rozwiązań technicznych, które najlepiej sprawdzą się w danym gospodarstwie domowym czy firmie. Eksperci dokładnie weryfikują zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną, przewidując również jego wzrost (np. po montażu energochłonnych urządzeń, jak klimatyzacja).

Następnie analizowane są takie istotne kwestie, jak skierowanie budynku względem stron świata, otoczenie (czy nie ma obiektów rzucających cień na połać dachową), rodzaj dachu i jego pokrycia, a także ewentualnie warunki techniczne do zamontowania ogniw fotowoltaicznych na gruncie.

Tak dokładna weryfikacja pozwala dobrać instalację fotowoltaiczną o takiej mocy, jaka będzie w zupełności wystarczająca do pokrycia średniorocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Dzięki temu z jednej strony unikamy niepotrzebnych kosztów w związku z przesadnym przewymiarowaniem instalacji, jak i eliminujemy ryzyko kupowania prądu z zakładu energetycznego.


To warto wiedzieć

Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu audytowi instalacji fotowoltaicznej można dobrać taką instalację, która zredukuje koszty zużycia energii elektrycznej do zera.


Audyt instalacji fotowoltaicznej zawsze powinien zostać przeprowadzony dwuetapowo: przed i po montażu fotowoltaiki.

Audyt poprzedzający montaż instalacji fotowoltaicznej

Na tym etapie wykonawca dobiera optymalne rozwiązania pod kątem oczekiwań i możliwości finansowych inwestora, a także średniorocznego zużycia energii oraz skierowania wybranej połaci dachu względem stron świata. Specjalista bierze pod uwagę ewentualne zacienienie, konstrukcję dachu i jego stan techniczny, sprawdza także, czy w bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie przebiega linia elektroenergetyczna czy inna infrastruktura mogąca zagrażać bezpieczeństwu montażystów lub mieć niekorzystny wpływ na efektywność produkcji prądu.

W ramach audytu przed montażem konieczne jest sprawdzenie instalacji elektrycznej w budynku. Jeśli ekspert wykryje jakieś nieprawidłowości (np. brak uziemienia), to zaleci inwestorowi wprowadzenie niezbędnych poprawek.

Ważnym etapem audytu jest wywiad z inwestorem. Wykonawca powinien zapytać, czy w przewidywalnej przyszłości w okolicy nie są planowane jakieś inwestycje, które mogłyby rzutować na pracę instalacji – np. budowa wielopiętrowego budynku. Dodatkowo właściciel powinien się określić, czy sam nie planuje modernizować budynku w takim zakresie, jaki mógłby mieć wpływ na pracę instalacji.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien także przeprowadzić szczegółową analizę ekonomiczną, która pozwoli określić realny czas zwrotu z inwestycji, uwzględniając sposób finansowania (gotówka, kredyt, dofinansowanie z programu „Mój prąd” etc.). Aby wyliczenia były wiarygodne koniecznie trzeba w nich zawrzeć koszty stałe ponoszone na rzecz zakładu energetycznego, które zawsze będą naliczane w przypadku instalacji on-grid (czyli wpiętej do sieci).

Na podstawie zebranych informacji wykonawca proponuje konkretne rozwiązania – moc instalacji, liczbę ogniw i ich markę, moc i markę falownika (inwertera), dobiera także konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych, metodę montażu, trasę przebiegu okablowania etc. Określa również czas wykonania instalacji.

Audyt po montażu instalacji fotowoltaicznej

Wielu wykonawców nie uświadamia swoich klientów, jak ważne jest przeprowadzenie audytu instalacji fotowoltaicznej już po jej montażu, natomiast jeszcze przed uruchomieniem. W ramach audytu ocenia się przede wszystkim poprawność wykonanych prac.

Specjalista przygląda się konstrukcjom wsporczym paneli, sprawdza wszystkie połączenia, weryfikuje uziemienie, konfiguruje inwerter i mierzy parametry uzysku energetycznego z instalacji PV. Na koniec inwestor jest instruowany z obsługi instalacji, co obecnie sprowadza się w zasadzie tylko do kontrolowania jej pracy z poziomu aplikacji mobilnej.

Wnikliwe przeprowadzenie audytu instalacji fotowoltaicznej cechuje profesjonalnych wykonawców fotowoltaiki – jak firmę Inovativ, z której ofertą można się zapoznać na stronie http://inovativ.pl/. Audyt daje gwarancję dobrania właściwej mocy instalacji oraz jej poszczególnych komponentów, co pozwala nie tylko zoptymalizować koszt inwestycji, ale także zapewnić bezpieczeństwo użytkowania instalacji oraz jej bezawaryjną pracę przez wiele lat.

Artykuł partnera.