Do czego służy przekaźnik oraz stycznik?

W pracy elektryka i elektronika na porządku dziennym ma się do czynienia z przekaźnikami i stycznikami. Są to urządzenia, których zadaniem jest wywołanie zmiany stanu w obwodach wyjściowych przy jednoczesnym spełnianiu warunków określonych na wejściu. Zasada działania stycznika i przełącznika jest bardzo podobna. Stosuje się je jednak przy innych napięciach prądu.

Zastosowanie przekaźnika lub stycznika w większości przypadków aplikacji jest niezbędne. Dzięki nim możliwe jest przełączanie się pomiędzy różnymi prądami z zachowaniem należytego bezpieczeństwo sprzętu i pracy urządzenia.

Do czego służy przekaźnik?

Przekaźniki wykorzystuje się do przełączania prądów o dużym natężeniu za sprawą niskonapięciowego sygnału o małej mocy. Zapewnia to izolację pomiędzy obwodem sterującym i przełączanym. Podstawowe parametry przekaźnika to stałe lub zmienne napięcie zasilania cewki, liczba styków, czas ich zwierania i rozwierania, moc oraz rezystancja cewki, a także dopuszczalne stężeniu prądu w stykach. Aby zapewnić prawidłowe działanie przekaźnika, należy zadbać o wystarczające natężenie prądu zdolne go uruchomić.

Do czego służy stycznik?

Stycznik wykorzystywany jest w aplikacjach przemysłowych. Często mówi się, że stycznik jest po prostu większą wersją przekaźnika. Stycznik montowany jest na szynie DIN i stosuje się go do łączenia dużych obciążeń, w obwodach o dużej mocy. Decydując się na montaż stycznika, warto zdecydować się na stycznik o parametrach większych, niż wymaga tego aplikacja. Stycznik o większych stykach i grubiej platerowany jest odporniejszy na wżery.

Stycznik a przekaźnik - różnica

Zarówno stycznik, jak i przekaźnik działa na takiej samej zasadzie. Przełączają one obwody mocy poprawnie przystosowanych do napięciowych i prądowych wymagań cewek, elektromagnesów i styków. Przekaźniki stosuje się w różnych konstrukcjach, podczas gdy styczniki stanowią znormalizowane podzespoły przemysłowe. Styczników wykorzystuje się do załączania układów silnoprądowych. Przekaźniki z kolei przekazują sygnały niskoprądowe lub te o potencjale równym zero. Styczniki zatem można wykorzystać do załączania silników elektrycznych, a przekaźniki do podawania sygnałów sterujących do lub od sterownika PLC. Niektóre obwody wymagają jednak zastosowania specjalnych styczników - są nimi na przykład łączenia obwodów oświetleniowych składających się z żarówek halogenowych. Przekaźniki ogólnego zastosowanie bardzo często montuje się na płytkach drukowanych.

Informacja prasowa.