Rodzaje akumulatorów

Obecnie na rynku dostępne są liczne rodzaje akumulatorów. Nie chodzi tu tylko o akumulatory samochodowe, które są pierwszym skojarzeniem z tą nazwą. Tak naprawdę akumulatory mają znacznie szersze zastosowanie, a ich właściwości mogą znacznie się od si

Rodzaje akumulatorów:

Najbardziej popularnym i znanym akumulatorem jest tzw. akumulator Plantego. Jest to nic innego, jak popularny akumulator kwasowo-ołowiowy wykorzystywany w samochodach. Analogicznie istnieją akumulatory, w których procesy chemiczne zachodzą na podstawie innych pierwiastków i związków. Należą do nich m.in.:
- akumulator litowo-jonowy,
- akumulator litowo-polimerowy,
- akumulator niklowo-kadmowy,
- akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH),
- akumulator niklowo-cynkowy.
Sprawność akumulatorów jest mniejsza od jedności i w stosowanych obecnie akumulatorach wynosi zazwyczaj około 60%. Sprawność akumulatora jest stosunkiem energii oddanej podczas pracy do energii, która została włożona do akumulatora w procesie ładowania.

Recykling akumulatorów

W związku z zawartością niektórych pierwiastków, w polskim prawie akumulatory oraz baterie objęte są koniecznością recyklingu. Dlatego też każdy, kto z nich korzysta, powinien przekazywać je do odpowiednich instytucji w celu odzysku. Obowiązek ten w Polsce nakłada ustawa o bateriach i akumulatorach z 24 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z jej ustaleniami baterie i akumulatory należy zbierać osobno (czyli segregować), a następnie przekazywać je do recyklingu. Warto zaznaczyć, że takie odpady są odpadami niebezpiecznymi i w związku z tym nie powinny trafiać na składowiska. Co więcej, takie materiały wymagają odpowiednich zezwoleń i warunków do ich przetworzenia. W związku z tym bardzo istotne jest to, by zużyte akumulatory były odpowiednio przechowywane i przekazywane odpowiednim instytucjom. Jednak akumulator jest bardzo praktycznym źródłem energii. Nie tylko można go ładować wielokrotnie, ale po zużyciu można go przekazać do recyklingu.

merawex.com.pl- tutaj dowiesz się więcej o akumulatorach

Artykuł partnera.