Przeglądy okresowe transformatorów i szynoprzewodów

Zarówno transformatory, jak i szynoprzewody odgrywają bardzo ważną rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu. Są to jedne z tych urządzeń, których skutki odczuwamy zwłaszcza wtedy, gdy ich działanie zostaje zaburzone. Brak regularnych przeglądów może przyczynić się do powstania awarii, które nie dość, że uciążliwe i ograniczające, to jeszcze kosztowne.

Zarówno transformatory, jak i szynoprzewody odgrywają bardzo ważną rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu. Są to jedne z tych urządzeń, których skutki odczuwamy zwłaszcza wtedy, gdy ich działanie zostaje zaburzone. Brak regularnych przeglądów może przyczynić się do powstania awarii, które nie dość, że uciążliwe i ograniczające, to jeszcze kosztowne. Zanim jednak opiszemy znaczenie cyklicznych przeglądów względem tytułowych urządzeń, warto najpierw wyjaśnić, czym tak naprawdę są szynoprzewody i transformatory.

Czym są szynoprzewody i transformatory? 

Transformator to wariant maszyny elektrycznej służącej przenoszeniu energii elektrycznej prądu przemiennego procesem indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. W tego rodzaju zjawisku zmianie ulega napięcie elektryczne, choć nie zawsze. Wyjątek stanowi rodzaj transformatora separacyjnego w którym napięcie pozostaje niezmienne.

Z kolei szynoprzewodem nazywamy szynę prądową, czyli element przewodzący energię elektryczną. Szynoprzewód charakteryzuje się pokaźnym rozmiarem (długość standardowej szyny prądowej oscyluje w granicach 3m), jednolitą strukturą oraz charakterystycznym kształtem płaskownika. Co łączy oba tytułowe urządzenia? Przede wszystkim zastosowanie, bowiem szynoprzewód stanowi spoiwo łączące transformator z siecią elektroenergetyczną.

Dlaczego okresowe przeglądy są tak ważne?

Regularne przeglądy uwzględnia się już na etapie kreowania projektu. Ze względu na szerokie zastosowanie i istotną rolę transformatorów oraz szynoprzewodów powstały specjalne normy warunkujące ich działanie w określonych warunkach. Jedną z owych norm są właśnie cykliczne przeglądy. Tytułowe urządzenia wymagają konserwacji, aby ich działanie gwarantowało bezpieczeństwo oraz bezawaryjność. Istotnym czynnikiem w kwestii serwisowania są przepisy BHP.

Informacja prasowa