Komunikacja w automatyce – także z wykorzystaniem Automation Serverów

Sterowniki PLC są obecnie najczęściej używanymi komponentami w automatyce, które umożliwiają również swobodą komunikację między sobą.

Poprzez sterowniki programowalne, czyli tak zwane sterowniki PLC (od ang. programmable logic controller) możliwe jest automatyczne sterownie pracą maszyn lub urządzeń technologicznych w obiektach. Sterowniki te bazują na algorytmach, które zapisane są w języku programowania przeznaczonym dla danego sterownika.

Sterowniki programowalne są wyposażone w układy wejściowe zbierające informacje o stanie konkretnego obiektu i żądaniach obsługi, a także w układy wyjściowe, które łączone są z elementami wykonawczymi, odpowiedzialnymi za sygnalizację lub transmisję danych.

Dopełnieniem układów automatycznego sterowania są nadrzędne systemy informatyczne SCADA lub panele operatorskie, dzięki którym można zbierać aktualne dane, wizualizować je, a także sterować procesami.

Komunikacja w automatyce

Komunikacja w automatyce odbywa się z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych. Aktualnie najbardziej popularnym z nich jest Modbus – to darmowy, otwarty protokół zaprojektowany przez firmę Modicon.

Oprócz niego w instalacjach przemysłowych stosuje się także inne protokoły, na przykład Profibus, Profinet i CAN, a także różnorodne języki własnościowe konkretnych producentów urządzeń automatyki. W obiektach infrastrukturalnych najczęściej jednak spotyka się protokół komunikacyjny Modbus.

Urządzenia automatyki wykorzystują różne interfejsy pozwalające na komunikację, na przykład USB, Ethernet, RS-232, RS-485. Dzięki nim możliwa jest także komunikacja z innymi systemami.

Zależnie od obszaru zastosowania, sterowniki programowalne, czyli sterowniki PLC posiadają w wersji podstawowej wbudowane interfejsy, na przykład takie jak Profibus, CAN lub modemy (PSTN, ISDN, GSM/GPRS). Sterowniki modułowe mogą być także rozbudowywane o następne porty komunikacyjne – nie ma wtedy potrzeby stosowania kolejnego sterownika.

W związku z tym przy wyborze komponentów systemu automatyki należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości komunikacyjne urządzeń sterujących – tylko wtedy sterowniki programowalne – PLC będą mogły ułatwić zarządzanie konkretnymi obiektami.

Integracja systemów automatyki z użyciem Automation Servera

Systemy automatyki różnych dostawców mogą współpracować ze sobą jeszcze efektywniej wtedy, gdy wchodzące w ich skład sterowniki PLC będą wyposażone w rozwiązanie nazywane Automation Serverem.

Automation Server stanowi rodzaj uniwersalnego pomostu między systemami automatyki stosującymi różne metody komunikacji. Dzięki niemu możliwe jest efektywniejsze zarządzanie urządzeniami i układami automatyki firm trzecich, które wymagają używania dodatkowych sterowników, protokołów komunikacyjnych oraz narzędzi softwarowych.

Automation Server niesie ze sobą dodatkowe korzyści ze stosowania technologii webowej (internetowej) i IT, które implementowane są w sterownikach programowalnych, na przykład w sterownikach PLC Saia PCD. Zaliczają się do nich:

Automation Server nie wymaga przy tym żadnych dodatkowych prac inżynierskich i w związku z tym nie niesie ze sobą wysokich kosztów dotyczących rozszerzania możliwości komunikacyjnych sterowników.

Sterowniki programowalne Saia PCD – funkcjonalność i wygoda komunikacji

Przy tworzeniu zaawansowanych systemów automatyki przemysłowej często wykorzystuje się sterowniki programowalne Saia PCD, które produkowane są przez szwajcarską firmę Saia Burgess Controls (w skrócie SBC).

Sterowniki Saia PCD to nowoczesne, funkcyjne sterowniki programowalne – PLC, które posiadają szerokie zastosowanie w różnych systemach automatyki. Wyróżniają się dużą elastycznością działania oraz bardzo łatwą obsługą poprzez wykorzystanie intuicyjnych aplikacji, również w ramach technologii webowej.

Więcej informacji o sterownikach Saia PCD można znaleźć na stronie internetowej ich dystrybutora – firmy Sabur: https://www.sabur.com.pl/kategoria-produktu/sterowniki-swobodnie-programowalne-dla-automatyki.

Informacja prasowa.