Pompy ciepła w ogrzewaniu domu

Pompy ciepła przeznaczone do ogrzewania mieszkalnych pomieszczeń  wykorzystują przede wszystkim ciepło do nagrzania, jakie przez nie zostaje pobrane z gruntu. Dodatkowo bardzo często pompa napędzana jest energią elektryczną.

Czynniki wpływające na efektywność działania pompy ciepła

W rzeczywistości o tym, czy i jak dużo można zaoszczędzić, decydując się na krok polegający na zamianie kotła na pompę ciepła, kluczowy wpływ ma efektywność pompy. Efektywność ta zazwyczaj wyrażana jest przy pomocy współczynnika COP Współczynnik ten to nic innego jak stosunek ilości energii przekazywanej do instalacji grzewczej w skraplaczu pompy do ilości energii elektrycznej, jaka przez pompę jest pobierana w celu ogrzewania wyznaczonych pomieszczeń. Szacuje się, że pompy dedykowane do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych powinny mieć współczynnik COP mieszczący się w przedziale 2-4 (chodzi o wartość po uśrednieniu pomiarowych wyników i obliczeniu współczynnika dla całego sezonu grzewczego).

Energia czerpana z gruntu, powietrza i wody

Odpowiednio wysoką, ale co najważniejsze stałą temperaturę w sezonie grzewczym mają naturalne zbiorniki wodne. Temperatura ta jest jednak jest nieco niższa niż temperatura gruntu na głębokości poniżej 1 m. W większości przypadków (choć oczywiście zdarzają się nieliczne wyjątki) temperatura parownika pompy gruntowej wynosi około 0 stopni Celsjusza.

Powietrzne pompy cieplne

Pompy ciepła, które bazują na pobieraniu ciepła z powietrza w rzeczywistości nie wymagają montowania jakiegokolwiek dodatkowego osprzętowania (co nie wpływa na wygenerowanie dodatkowych kosztów). Choć jest to instalacja stosunkowo niedroga to jednak warto mieć świadomość tego, że jej wykorzystanie nie daje tak efektywnych wyników jak w przypadku pomp wodnych czy gruntowych. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że w naszym klimacie temperatura powietrza zimą jest stosunkowo niska.Choć powietrzne pompy ciepła nie dają dużej efektywności, to jednak w zupełności wystarczą, jeśli przy ich wykorzystaniu chcemy jedynie np. ogrzać wodę czy niewielkie, niezbyt często eksploatowane pomieszczenie. W celu zaspokojenia ciekawości i zwiększenia swojej wiedzy warto zajrzeć na internetową stronę pod adresem http://www.alpha-innotec.pl i skorzystać z wysokiej jakości i ekologicznych pomp ciepła.

Informacja prasowa.