Jakie systemy bezpieczeństwa powinien posiadać agregat prądotwórczy?

Agregaty prądotwórcze, urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej, są bardzo użytecznymi sprzętami. Pozwalają zasilać maszyny w razie awarii sieci albo w miejscach, gdzie nie mamy dostępu do przyłącza energetycznego, np. na placach budowy. W celu zapewnienia ich efektywnego działania i wyeliminowania możliwości nieprawidłowego użytkowania, wyposażone są w systemy bezpieczeństwa.

Wskaźniki stanów awaryjnych urządzenia

Ważnym elementem systemów bezpieczeństwa w agregatach prądotwórczych są wskaźniki stanów awaryjnych. Mogą wskazywać:

Tego rodzaju systemy zabezpieczające mają chronić generator prądu oraz użytkowników, którzy z niego korzystają. W przeciwnym razie mogliby być narażeni np. na porażenie prądem, kiedy wystąpi awaria agregatu prądotwórczego.

Co więcej, agregaty mogą też być wyposażone w zabezpieczenia przeciążeniowe i wyłączniki różnicowo-prądowe. Prądnicę generatora z kolei chronią wyłączniki magnetyczno-termiczne. Aby uniknąć niewłaściwej eksploatacji, należy stosować się do instrukcji działania generatora oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa. To one są gwarancją bezpiecznego wykorzystania agregatu.

Stabilizacja napięcia gwarantująca żywotność urządzenia

Kluczowym systemem bezpieczeństwa w agregatach prądotwórczych jest system stabilizacji napięcia. To on zabezpiecza przed wahaniami napięcia, pozwala je stabilizować, a tym samym – zapewniać najwyższą jakość energii elektrycznej. Jakie mogą być skutki wahania napięcia? To pytanie skierowaliśmy do naszego eksperta z wypożyczalni sprzętu budowlanego i rusztowań Ramirent:

Kiedy agregat generuje prąd oraz zasila urządzenia, pojawiają się wahania. Mogą zaburzać funkcjonowanie odbiorników, a nawet powodować awarie sprzętu elektrycznego, jeśli jest wyczulony na takie czynniki. Odbiornik może nawet przestać działać i narazić nas na dodatkowe koszty. Dlatego właśnie stabilizacja napięcia w generatorach prądu jest tak istotna.

Rodzaje stabilizacji napięcia

W generatorach prądu mogą być zainstalowane różne rozwiązania służące stabilizacji napięcia. Zaliczają się do nich:

Informacja prasowa