Dobra energia w biznesie

System Zarządzania Energią  wg normy ISO 50001 jest przeznaczony dla każdego rodzaju organizacji niezależnie od jej wielkości, lokalizacji, czy branży. Warto wiedzieć, że stanowi on niejako uzupełnienie normy ISO 14001, która odpowiada za System Zarządzania  Środowiskowego.

Jakie są korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią?

Zarządzanie energetyczne w firmie to bardzo ważne zagadnienie zarówno z punktu widzenia finansowego, jak i środowiskowego czy wizerunkowego. Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pozwala na przeprowadzanie dokładnej analizy aktualnego zużycia energii oraz prognozy na przyszłość. Taka wiedza daje rzetelne podstawy do wdrożenia działań, których efektem będzie długofalowa poprawa efektywności energetycznej. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł może przynieść w dłuższej perspektywie czasowej spore oszczędności. Warto pamiętać, że już samo ograniczenie zużycia energii poprzez stosowanie energooszczędnych urządzeń daje wymierne korzyści finansowe. Dla sprawnego działania Systemu Zarządzania Energią konieczne jest systematyczne kontrolowanie go przez audytora energetycznego. (https://szkolenia.bureauveritas.pl/audytor-wiodacy-iso-500012011/) Dobry audytor energetyczny podczas audytu wychwyci wszelkie obszary do poprawy, dzięki czemu organizacja będzie mogła nieustannie doskonalić ten system.

Jak wygląda certyfikacja ISO 50001?

Pierwszym działaniem w procesie certyfikacji jest określenie zakresu przeprowadzenia audytu oraz sporządzenie jego planu. Następnie audytor energetyczny z niezależnej jednostki certyfikującej przeprowadza kontrolę zgodności Systemu Zarządzania Energią z wymogami normy ISO 50001. Jeśli w wyniku audytu zostały ujawnione jakiekolwiek niezgodności, to konieczne jest wdrożenie działań naprawczych. Gdy wszystko w firmie funkcjonuje zgodnie z normą to uzyskuje ona certyfikat. Po otrzymaniu jego bardzo ważne jest dbanie o utrzymanie systemu na odpowiednim poziomie i okresowe przeprowadzanie audytów sprawdzających.

Informacja prasowa.