Kariera audytora

W biznesie, instytucjach państwowych, a nawet organizacjach pozarządowych coraz większą rolę odgrywa spełnianie wymogów konkretnych norm. Kontrahenci zwracają uwagę na to, czy organizacja, z którą chcą współpracować posiada odpowiednie certyfikaty.

Klienci natomiast są bardziej świadomymi konsumentami i wolą wybierać produkty wysokiej jakości, które są certyfikowane według prestiżowych standardów. Wobec takich wymogów rynkowych przedsiębiorcy wdrażają coraz więcej systemów w swoich firmach. Taka sytuacja stwarza jednocześnie duże zapotrzebowanie na audytorów, którzy kontrolują, czy norma działa zgodnie z założeniami.

Czym zajmuje się audytor?

Praca audytora w dużym uproszczeniu polega na planowaniu i przeprowadzaniu audytu, a także raportowaniu jego wyników. W pierwszej fazie przygotowuje się plan, zakres i terminarz spotkań kontrolnych. Konieczne jest także opracowanie szeregu dokumentów np. list weryfikujących. Podczas wykonywania audytu pracownik na tym stanowisku przeprowadza wiele rozmów z pracownikami i kontroluje dokumentacje. Zależnie od miejsca, branży i rodzaju systemu, który jest audytowany konieczne może też być wykonanie pomiarów, czy analizowanie próbek. Praca audytora jest bardzo zróżnicowana i w dużym stopniu jej charakter zależy od normy, którą się kontroluje.Przeczytaj więcej na http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/energia/

Jak zostać audytorem?

Osoba, która chce pracować jako audytor musi przede wszystkim znakomicie znać normę, którą zamierza kontrolować. Chcąc dobrze się przygotować do wykonywania tego zawodu powinna wziąć udział w odpowiednim kursie np. audytor energetyczny szkolenie. W czasie kursu zapozna się z wymogami danego systemu, czyli w tym przypadku systemu zarządzania energią. Jeśli ktoś chce pracować jako audytor energetyczny szkolenie pozwoli mu także na zapoznanie się z metodyką przeprowadzania audytów. Podczas kursu przekazywana jest wiedza teoretyczna, a także ćwiczone są umiejętności praktyczne, dzięki czemu kandydaci są doskonale przygotowani do pracy.

Informacja prasowa