Energia - mniej znaczy więcej

Ekologia w naszym życiu zaczyna odgrywać ważniejszą rolę. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii, segregowanie odpadów oraz racjonalna gospodarka wodą stały się naszą codziennością. W związku z tym, że coraz częściej i dłużej korzystamy z różnego rodzaju urządzeń elektrycznych bardzo ważny staje się też aspekt zarządzania energią.

Dobre wykorzystanie energii to także stosowanie efektywnego systemu ogrzewania bądź chłodzenia oraz odpowiednia termoizolacja budynków. Aby sprawdzić na jakim poziomie jest nasze obecne zużycie energii warto wykonać audyt energetyczny. http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/audyty-i-certyfikaty-energetyczne

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to procedura podczas, której badane jest aktualne zapotrzebowanie energetyczne obiektu - jego części czy zespół budynków. Audytor energetyczny sprawdza, jakie sprzęty są używane, ile energii jest zużywana oraz gdzie tracona jest energia. Na podstawie wyników badania sporządzany jest raport, w którym wyznaczone są wartości aktualnego zapotrzebowania oraz zużycia energii. W dokumencie tym znajduje się także prognoza zużycia energii w przyszłości oraz projekty różnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które poprawią gospodarkę energią.

Jakie są korzyści z wykonania audytu energetycznego?

Dzięki audytom energetycznym firmy, a także osoby prywatne mogą poprawić efektywność energetyczną budynku. Można to uzyskać za pomocą zmian formalnych, organizacyjnych oraz strukturalnych. W raporcie z audytu można porównać wpływ na zużycie energii oraz jej koszty różnych rozwiązań. Dane przedstawione w tym dokumencie pozwalają na orientacyjne określenie przewidywanych kosztów termomodernizacji oraz przewidywanych oszczędności związanych z ograniczeniem zużycia energii. Posiadając raport z audytu energetycznego można starać się o dofinansowanie wybranego projektu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze środków unijnych oraz krajowych. Obecnie można wziąć udział w programach, które pozwalają na częściowy zwrot posiesionych kosztów wymiany stolarki okiennej oraz drzwi, czy systemu ogrzewania.

Informacja prasowa.