„Prosument Opolski” - lepsza wersja „PROSUMENTA”

Ograniczenia występujące w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  PROSUMENT od początku budziły zaniepokojenie i niezrozumienie branży grzewczej, organizacji społecznych jak i wśród potencjalnych prosumentów. W świetle założeń programu dofinansowanie do urządzeń grzewczych, możliwe będzie tylko wówczas gdy obok ciepła ze źródeł odnawialnych wytwarzana będzie również energia elektryczna. W ten sposób urządzenia takie jak np. pompy ciepła czy kolektory słoneczne nie mogą być dofinansowane ze środków programu, jeśli dodatkowo inwestor nie zdecyduje się na instalacje OZE wytwarzające energię elektryczną jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy kogeneracja z biogazu.

Zdaniem  Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) to właśnie w wykorzystaniu ciepła tkwi największy potencjał podniesienia efektywności energetycznej i rozwoju energetyki obywatelskiej, uwzględniając fakt, że stanowi ono aż 58% zużywanej energii końcowej w Polsce.

Branża pomp ciepła z optymizmem przyjmuje działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Fundusz od 1 grudnia 2014 roku prowadzi w trybie ciągłym nabór wniosków o dofinansowania w ramach programu „PROSUMENT OPOLSKI”. Program został w dużej mierze skonstruowany na podstawie pierwotnych założeń programu „PROSUMENT”, w pełni skonsultowanych z organizacjami społecznymi.  W programie tym w odróżnieniu od ogólnokrajowego programu PROSUMENT nie ma wymogu inwestycyjnego zastosowania instalacji OZE wytwarzającej energię elektryczną. Dofinansowaniem objęte są urządzenia nie powodujące niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza (pompy ciepła, termiczne kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne oraz małe elektrownie wiatrowe).

Jak twierdzi Prezes PORT PC Paweł Lachman: „Dzięki programowi „PROSUMENT OPOLSKI” potencjalni zainteresowani montażem urządzeń korzystających z energii ze źródeł odnawialnych mają możliwość wyboru optymalnego rozwiązania. Założenia ogólnopolskiego programu PROSUMENT znacząco ograniczają ten wybór. Ponadto są sytuacje, kiedy montaż takich źródeł OZE jak instalacje paneli PV czy turbiny wiatrowe nie jest możliwy ze względu na wymagane warunki ich zabudowy.”

PORT PC wyraża nadzieję, że również inne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kraju pójdą w ślady jednostek z Opola i Lublina, pozostawiając inwestorowi decyzję o tym czy instalacja ma wytwarzać energię elektryczną lub ciepło, czy ma łączyć obie technolgie.

Budżet programu „PROSUMENT OPOLSKI” na rok 2014 wynosi 2mln zł.  Program jest przewidziany na lata 2014 – 2017. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się pod adresem: http://www.wfosigw.opole.pl/node/377