Pompy ciepła – nowatorskie rozwiązanie w energetyce

Urządzenia te bazują na odnawialnych źródłach energii, można wykorzystać je w instalacjach cieplnych w domach. Obniża ona bowiem w znaczny sposób koszty jej użytkowania. Waldemar Pawlak, polski wicepremier przedstawiał zalety pomp cieplnych na konferencji, której tematem była ich rola w realizowaniu celów pakietu klimatyczno – energetycznego.

Podkreślił on fakt, ze pompy cieplne są jednym z najbardziej prężnie rozwijającym się działów źródeł energii odnawialnej w skali światowej. Dzieje się tak, ponieważ wytwarzają one cztery razy więcej energii niż zużywają do swojego działania. Na konferencji mówiono także o tym, że konsumenci, którzy byliby chętni na instalację pomp, mają możliwość korzystania z rozmaitych form wsparcia finansowego, na przykład kredytów bądź leasingów. To bardzo korzystna forma, gdyż płaci się równocześnie za urządzenie i za ciepło. Jest to bardzo tanie ogrzewanie domowe i dodatkowo korzystne dla środowiska. Aby dobrze wypromować pompy cieplne, potrzebne są kalkulacje kosztów użytkowania, które można by było przedstawiać potencjalnym klientom, którzy oszacują jakie korzyści będą mieli z użytkowania pomp cieplnych. Według założeń Krajowego Planu Działania w zakresie energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych, pompy ciepła w 2020 roku będą mogły wyprodukować aż 1,5 % energii odnawialnej. Polskie Ministerstwo Gospodarki w niedługim czasie przedstawi projekt ustawy o energii odnawialnej, która pozwoli wprowadzić korzystny system wsparcia inwestycji w tej dziedzinie.