Pompy ciepła w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Plan budowy świątyni powstał pod koniec XVIII wieku, a konkretnie 5 maja 1791 roku. Ustawą Sejmu Czteroletniego miała być zbudowana w ramach dziękczynienia za Konstytucję 3 maja. 13 czerwca 199 roku został poświęcony kamień węgielny pod budowlę. Uczynił to papież Jan Paweł II, uroczyste wmurowanie kamienia miało miejsce 2 maja 2002 przez prymasa Józefa Glempa. Obecnie trwają prace przy instalacjach grzewczych, którą zajmuje się spółka ,,Szymborski & Szymborski”.  Do ogrzewania wody będzie wykorzystywana energia cieplna skumulowana w płytkich warstwach ziemi – płytka geotermia. Zainstalowane będą trzy pompy cieplne o mocy 400 kilowatów , które wykorzystają otwory wywiercone w czwartorzędowych utworach z plejstocenu i holocenu.  Latem sondy są wykorzystywane w procesach chłodzących, co wymaga stosowania polietylenu sieciowanego, który jest bardzo odporny na wysokie temperatury. Koniec projektu wykonywania instalacji to maj 2006 rok. Oprócz cieplnych pomp w skład instalacji wchodzą też kolektory słoneczne oraz kocioł grzewczy, który mam moc 340 kilowatów.