Elektrownie wiatrowe dla każdego?

Takie elektrownie nie muszą być głównie obsługiwane przez ogromne koncerny energetyczne albo wielkich grup finansowych. Mogą stać się także domeną małych inwestorów, do tej pory skazanych na korzystanie z nieopłacalnych i nieefektywnych przydomowych turbin wiatrowych. Tacy inwestorzy mogą stworzyć spółki i stać się współwłaścicielami farm wiatrowych.


Energetyka wiatrowa to jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin gospodarki. Mimo panującego światowego kryzysu gospodarczego, cały czas prężnie się rozwija. Pojawił się nawet pogląd, że w obecnych trudnych czasach dla gospodarki, energia odnawialna jest ,,oazą bezpieczeństwa”.  Polska ma jeden z najwyższych wskaźników wzrostu tego rodzaju energii – rocznie liczba powstałych elektrowni wiatrowych wzrasta o 50 %. W 2010 roku udział odnawialnych źródeł energii w bilansie ogólnym wyniesie prawdopodobnie 15 %, czyli około 15000 MWe mocy pochodzącej z elektrowni wiatrowych. Na początku roku liczba pracujących w Polsce elektrowni wiatrowych wynosiła 378, czyli najwięcej spośród innych elektrowni wykorzystującej źródła odnawialne. W Polsce, podobnie jak w większości krajów Unii, powstaje coraz więcej elektrowni, których moc przekracza 50 MW. Są to instalacje wykorzystujące w swoim działaniu linie wysokiego napięcia. Budowane są na dużych obszarach i są to najbardziej wydajne energetycznie farmy. Jednak bardzo szybki rozwój kilkudziesięciu takich farm może spowodować wyczerpanie się możliwości przyłączeniowych systemu energetycznego. Poza tym, takie Duz farmy wiatrowe są zarezerwowane dla potężnych inwestorów, którzy będą w stanie poradzić sobie z kosztami – farma wielkości 50 MW kosztuje około 100 milionów euro.


A co w takim razie z inwestorami małego kalibru? Według doświadczeń polskich istnieje jeszcze miejsce na elektrownie i małe farmy, które korzystają z sieci o mocy do kilku megawatów. Nasi sąsiedzi, tacy jak Niemcy oraz Austria uznali, że spółki złożone z chętnych inwestorów mogą stać się właścicielami pojedynczych i nowoczesnych wiatraków. Obecnie pojawia się mnóstwo elektrowni, których właścicielami są m. in. mieszkańcy wiosek, spółek , które składają się z przedstawicieli różnych zawodów. Nad całym projektem czuwa biuro projektowe, które uzyskując decyzje administracyjne, stara się o finansowanie inwestycji,  budowę i zarządzanie gotowym projektem, natomiast inwestorzy zbierają potrzebny kapitał założycielski. Za przykład może tu posłużyć spółka z Austrii , która po dziesięcioletnim okresie czerpania zysków z przedsięwzięcia, postanowiła rozwijać się w Polsce, a obecnie realizuje kolejną inwestycję. Współwłaściciele są zadowoleni z inwestycji, co więcej, oprócz wytwarzania dochodów dla siebie, robią też coś dobrego dla środowiska. Aprobata społeczeństwa dla tego typu elektrowni jest wysoka, właśnie z powodu nieszkodliwości dla środowiska. Jedna ze spółek zaopatrzyła swój wiatrak w taras widokowy, aby uatrakcyjnić inwestycję dla mieszkańców okolicy i nie tylko. Zyski z inwestowania pieniędzy w farmy wiatrowe są powyżej poziomu lokat bankowych, ponieważ ceny energii wzrastają coraz szybciej, a w związku z tym inwestycja ta jest bezpieczniejsza.


W naszym kraju powstają już projekty obywatelskie podobne do tych z Niemiec i Austrii. Jakich informacji powinniśmy zasięgnąć, decydując się na taką inwestycję? Należy porozumieć się z producentem turbin wiatrowych. Nie należy oszczędzać na jakości urządzeń. Najwyższa jakość oraz dokładność powinny być najważniejszą rzeczą, ponieważ dobry projekt to bezpieczny projekt.


Obywatelskie elektrownie wiatrowe to inwestowanie w przyszłość. Obywatele nie będą narzekali na drożejący prąd – będą zarabiać na jego wzrastających cenach. Do inwestycji w odnawialne źródła energii wystarczy tylko grupa chętnych inwestorów oraz projektant. Każdy więc może stać się współwłaścicielem farmy wiatrowej.