Pompa ciepła: ułożenie kolektora gruntowego

Dom Renaty i Ryszarda z Czosnowa ogrzewany jest za pomocą pompy ciepła. Właściciele, za radą grudziądzkiej firmy Clima Komfort, zdecydowali się na pompę Neuratherm austriackiej firmy Neura. Urządzenie to wykorzystuje technologię bezpośredniego odparowania i posiada dolne źródło w postaci kolektora poziomego płaskiego, zamontowanego na głębokości 1,5 m, z 12 nitkami (6 pętli) o dł. 37,5 m. Powierzchnia kolektora wynosi poniżej 300 m2. Czynnikiem roboczym jest naturalny i nieszkodliwy dla środowiska propan R 290.

Na potrzeby domu w Czosnowie zastosowano pompę o mocy 10 kW. Górne źródło to ogrzewanie podłogowe, urządzenie posiada układ sterowania wyposażony w automatyczną regulację wydajności.  Dzięki zmiennej mocy można zoptymalizować pracę urządzenia i zaoszczędzić energię w okresach, gdy nie wymaga ono pracy na pełnych obrotach.

Prace montażowe pompy ciepła rozpoczęły się od ustawienia jej w wyznaczonym miejscu, na zewnątrz budynku. Urządzenia te podłączane są do budynku za pomocą krótkich ciepłociągów, osłoniętych rurami PVC 160 mm. Korpus pompy jest częściowo wkopany w grunt, „gniazdo” pod pompę wykonywane jest w płytkim wykopie z trzech bloczków betonowych, których górna płaszczyzna znajduje się na głębokości 27 cm. Dzięki takiej podstawie pompa jest stabilna i nie zapada się w grunt. Wyprowadzenie ciepłociągu znajduje się na głębokości 30 cm, a dalej schodzi w dół do 50 cm i na tym poziomie dochodzi do budynku. Podłączenie powinno nastąpić po wyłożeniu tynkiem wnętrza budynku, tak aby prace wykończeniowe nie uszkodziły ciepłociągu.

Szczelna obudowa pompy ciepła dobrze zabezpiecza delikatne elementy urządzenia. Aby ukryć pompę ciepła można obudować ją imitacjami studni lub innych obiektów pasujących do wystroju otoczenia, np. skał. Niektórzy praktykują również obsadzanie urządzenia krzewami i pnączami.

Gdy pompa jest już ustawiona, należy wykonać tzw. rozjazd – odejście wiązek kolektora od urządzenia. W tym celu wykonuje się wykop w kształcie wachlarza o szerokości 8-9 m. Wiązki powinny być rozprowadzone w odpowiednich kierunkach i schodzić na głębokość 1,5-1,8 m (tak, jak ułożony jest kolektor). Na początkowym odcinku kolektora na rurki nakładana jest otulina piankowa, stanowiąca zabezpieczenie na wypadek mrozu. Na działce Renaty i Ryszarda z Czosnowa kolektor ułożono metodą rowkową – zakopując kolejne pętle kolektora jedna po drugiej. Jeżeli grunt na poziomie ułożenia kolektora jest gliniasty, kamienisty lub zbrylony, rurki należy obsypać najpierw piaskiem (5-10 cm), a później dopiero materiałem z dna wykopu.

Najkorzystniej jest układać nitki kolektora w prostych liniach, jeżeli wielkość działki na to pozwala.  Układanie ich z zawijasami zwiększa ryzyko uszkodzenia kolektora podczas kopania miejsca pod kolejną pętlę. Przewody kolektora są mało odporne na uszkodzenia mechaniczne, zbudowane są bowiem z cienkich, miedzianych rurek, pokrytych milimetrową warstwą plastiku.

Odległość między nitkami kolektora w wykopie wynosi 80-100 cm. Im jest większa, tym korzystniej dla pracy pompy ciepła.

Kolejne etapy prac w domu Renaty i Ryszarda zostaną omówione w kolejnym artykule.


Źródło: Clima Komfort

Kontakt:
Clima Komfort Sp. J.
ul. Jeziorna 6
86-300 Grudziądz
tel.: +48 56 46 223 21
fax: +48 56 46 282 49
sekretariat@climakomfort.pl
www.climakomfort.pl/