Odkryto największe złoże gazu w Polsce

Jest ono zlokalizowane w pobliżu Kutna. Zasoby te wynoszą prawdopodobnie 100 miliardów metrów sześciennych. Przez specjalistów jest ono porównywane do tych najbogatszych, które występują w Holandii, rejonie Morza Północnego oraz Wielkiej Brytanii. Te odkrycie powiększy niewątpliwie polskie udokumentowane złoża gazu. Szacowane są one na dzień dzisiejszy na 95,5 miliarda sześciennego. Nasze aktualne zapotrzebowanie na gaz wynosi 14 miliardów metra sześciennego na rok, jednak większość musimy pobierać od Rosji, gdyż tylko 4,2 miliarda pochodzi z krajowych złóż. Dzięki temu odkryciu ten stan rzeczy na pewno ulegnie zmianie.