Otwarcie centrum badań nad zieloną energią na Politechnice Białostockiej

Otwarcie centrum badań nad zieloną energią na Politechnice Białostockiej już w 2014 roku.


Ta wielka inwestycja jest sponsorowana przez fundusze z Unii Europejskiej. W obecności minister nauki i szkolnictwa Barbary Kurdyckiej podpisano umowę w ramach projektu Inno eko tech. Umowę podpisał rektor, prof. Tadeusz Citko oraz dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji dr Olaf Gajl. Dzięki zawarciu umowy powstanie centrum naukowo - dydaktyczne. Cała inwestycja ma kosztować 90,9 mln zł, w większości koszty pokryje UE, natomiast wkład własny politechniki to 1,1 mln zł. Budowa  tego centrum naukowo-dydaktycznego ma za zadanie pomoc w utworzeniu w 2014 roku dwóch nowych kierunków studiów: ekoenergetyki i biotechnologii, które są obecnie bardzo poszukiwane i oblegane przez studentów, uczelnia zyska więc więcej chętnych uczniów. Centrum będzie w posiadaniu nowoczesnych laboratoriów,  z których będą korzystać studenci i pracownicy naukowi kierunków, takich jak: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, budownictwa, elektrotechniki i telekomunikacji, budownictwa, inżynierii biomedycznej, mechaniki i budowy maszyn. Ta inwestycja, wraz z budowanym Centrum Nowoczesnego Kształcenia ma w przyszłości sprawić, by stała się najnowocześniejszą w regionie bazą do przeprowadzania badań. Ważne jest nie tylko kształcenie studentów, ale i także wprowadzanie w życie zagadnień dotyczących energii odnawialnej, energooszczędnego budownictwa oraz ochrony środowiska. Rektor uczelni,  mówi,  że są już prowadzone projekty badawcze z tych dziedzin. Jako przykład podaje działania dotyczące nowych rozwiązań technologicznych w chłodziarkach stosowanych w rolnictwie. Podkreślał także, że Suwalszczyzna jest regionem, gdzie powstaje duża ilość farm wiatrowych, przy dość słabym dostępie do sieci energetycznych, zwracał uwagę, że należy rozwijać energetykę ze źródeł odnawialnych. Minister Barbara Kudrycka podkreślała, że ta dziedzina jest jedną z tych, których znaczenie ważne jest dla  Unii Europejskiej. Zapewniła, że Polska będzie inwestować w energetykę odnawialną, która jest przyszłościowa nie tylko dla Polski, ale i dla świata.  Według jej słów, Politechnika Białostocka ma potencjał, aby w przyszłości silnie wpływać na ośrodki naukowe na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Nowa inwestycja powinna być przyczyną do ściągania z wymienionych krajów nie tylko wykwalifikowanej kadry naukowej, ale również studentów. Kudrycka, pytana o komercjalizację badań naukowych na uczelniach odpowiada, że promowanie autorstwa publikacji naukowych, a nie nowych rozwiązań technologicznych było jak do tej pory zdecydowaną słabością polskich uczelni. Dodatkowo przekonywała, że zarząd mobilizuje uczelnie do zakładania  spółek, które będą pomagać w komercjalizowaniu badań. Politechnika Białostocka jest już w posiadaniu takiego centrum, Minister powiedziała także o pracach trwających w ministerstwie, aby te działania były bardziej motywujące dla naukowców oraz by nie obciążać podatkami osób, które wkładają do spółki prawa autorskie dla danego pomysłu technologicznego.