Własna oczyszczalnia

Dla posiadaczy domków jednorodzinnych nieobce są dwie pozycje na fakturze Vat za wodę. Jedna za faktycznie zużytą wodę, druga za odprowadzenie ścieków. Zwykle obie pozycje są do siebie cenowo bardzo zbliżone. Nie ma tu większego znaczenia, że np. w sezonie wiosna, lato, zima, część z tej wody służy do podlania "kwiatków", i przydomowych ogródków. Licznik jest jeden. Czy można zatem ścieki odprowadzić we własnym zakresie ?

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków ?

Zasada działania tradycyjnej oczyszczalni ścieków polega na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych. Pierwszy etap to wstępne mechaniczno-biologiczne oczyszczanie w osadniku gnilnym. Drugi etap to biologiczne oczyszczanie ścieków na złożach filtracyjnych układanych według określonych zasad w w zależności od warunków terenowych.
 
Prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz dobrze dobrany i wykonany drugi etap oczyszczania (drenaż rozsączający, złoże filtracyjne, złoże biologiczne) pozwala na redukcję zanieczyszczeń w granicach; 50% po osadniku gnilnym - po drugim etapie ~90%.
 
Jakie warunki należy spełnić aby móc zainstalować oczyszczalnię ekologiczną?
 
Do zamontowania drenażu potrzebne są sprzyjające warunki:
Najlepszy jest grunt piaszczysty lub gliniasto-piaszczysty. Jeżeli grunt jest trudno przepuszczalny lub zbyt łatwo przepuszczalny, trzeba go wymienić na piasek i dopiero na jego powierzchni ułożyć drenaż rozsączający. Gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, wykonuje się tak zwany kopiec filtracyjny. Drenaż rozsączający układa się na nasypie o wysokości zapewniającej wymaganą odległość od wód gruntowych (czyli co najmniej 1,5 m). Przykrywa się go warstwą ziemi, która ma chronić przed mrozem i wodami opadowymi. Takie rozwiązanie zwykle wymaga przepompowywania ścieków. Przydatność gruntu do rozsączania podziemnego może ocenić tylko specjalista.
 
Czy mogę w dowolnym miejscu na działce umieścić oczyszalnię?
 
Lokalizując oczyszczalnię , trzeba zachować minimalne odległości:
 
Czy oczyszczalnia zimą zamarza?
 
Tak samo jak w stogu siana cały czas w osadniku tętni życie, także woda cały czas dostarczana z domu przy kąpieli, myciu zapewnia nam temperaturę w osadniku powyżej zera (przeważnie około 10 stopni). Jedynie w domach letniskowych po skończeniu sezonu należy przed zimą wywieźć osady i nieco odpompować wodę, bo zamarznięcie będzie mogło być spowodowane wyczerpaniem się pokarmu dla bakterii.
 
więcej informacji na stronie www.odwierty.eu