Clima Komfort pompy ciepła
energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (101) ››      Olej opałowy   (55) ››      Węgiel   (40) ››      Eko-groszek   (24) ››      Drewno   (42) ››      Pellet   (84) ››      Brykiet   (63) ››      Projektanci   (347) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (572) ››      Geotermia   (300) ››      Rekuperacja   (133) ››      Energetyka słoneczna   (499) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (203) ››      Energetyka wiatrowa   (85) ››      Odnawialne źródła energii   (169) ››      Projektanci   (486) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ID 1006, data dodania 06.07.2011, odwiedzających 2084, edytuj wpis Olsztyn 10-001, ul. Piłsudskiego 1
warmińsko-mazurskie
tel. +48 784338063
www.pswtradesuppliers.co.uk/pl/
wyślij wiadomość e-mail ›
o firmie

W trosce o użytkowników serwisu internetowego
Firma PSW trade suppliers chroni i szanuje Państwa prywatnośæ. Poniżej przedstawiamy zasady, które stosujemy w celu ochrony Państwa danych osobowych. Prosimy dokładnie je przeczytaæ.
Polityka ochrony prywatności wyznacza zasady przetwarzania danych osobowych, które gromadzimy lub są nam udostępniane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszymi procedurami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Informacje, które możemy zbieraæ
Możemy poprosićPaństwa o przekazanie danych umożliwiających nam świadczenie usług, dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb, odpowiadanie na zapytania, wspieranie relacji z klientami, pomoc przy rozwiązywaniu problemów technicznych lub utrzymywanie kontaktu po odwiedzeniu serwisu internetowego.
Możemy poprosićo podanie nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych informacji, które są konieczne do świadczenia żądanych usług, zarejestrowania Państwa w serwisie.
W szczególności, możemy zbieraći przetwarzaćnastępujące dane:

·         Informacje, które zostały podane podczas wypełniania formularzy w naszym serwisie internetowym www.pswtradesuppliers.co.uk. Dotyczy to informacji przekazywanych podczas subskrybowania naszych usług, kupowania od nas produktów, przesyłania materiałów, rejestrowania produktu lub zgłaszania prośby o dalsze usługi. O przekazanie informacji możemy też poprosiæ, gdy zgłaszają Państwo problem dotyczący funkcjonowania naszego serwisu internetowego.

·         Jeśli kontaktują się Państwo z nami, możemy przechowywaćtaką korespondencję.

·         Możemy też poprosićo wypełnienie ankiet, które służą nam do prowadzenia badań, chociaż nie muszą Państwo na nie odpowiadaæ.

·         Szczegółowe informacje dotyczące wizyty w serwisie internetowym obejmują, ale mogą miećszerszy zakres, dane dotyczące ruchu danych, dane dotyczące lokalizacji, dzienników internetowych oraz inne dane komunikacyjne, wymagane przez udostępniane zasoby, a także przydatne do doskonalenia naszego serwisu internetowego.

·         Informacje, które pozyskamy od Państwa podczas zapisywania na listę wysyłkową, subskrypcji biuletynu lub rejestrowania się na specjalne wydarzenia.

Miejsce przechowywania danych osobowych
Dane zebrane od Państwa mogą byćprzesyłane i przechowywane w miejscu należącym do firmy PSW Trade Suppliers. Dane te mogą też byćprzetwarzane przez osoby pracujące poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które są zatrudnione przez nas lub jednego z naszych dostawców.  Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przesyłanie, przechowywanie oraz przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie działania konieczne do zapewnienia bezpiecznego przetwarzania Państwa danych zgodnie z naszą polityką ochrony prywatności.
Wszelkie przekazane nam informacje są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Odpowiedzialnośćza utrzymanie poufności hasła (nadanego przez nas lub wybranego samodzielnie przez użytkownika) umożliwiającego dostęp do określonych części serwisu internetowego spoczywa na użytkowniku. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom.
Z tego powodu przesyłanie informacji odbywa się na Państwa odpowiedzialnośæ. Informacje, które otrzymamy będziemy przechowywaćzgodnie z surowymi procedurami, stosując  zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem.

Wykorzystanie Państwa danych osobowych
Przechowywane informacje o użytkownikach wykorzystujemy w różny sposób, w tym:

·         w celu dostarczania informacji o produktach lub usługach, o które Państwo poproszą, lub które naszym zdaniem mogą interesowaćPaństwa, pod warunkiem, że otrzymaliśmy zgodę na kontaktowanie się w takich celach,

·         w celu świadczenia usług oraz udzielania pomocy technicznej,

·         do wypełniania naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między Państwem a nami,

·         do powiadamiania o zmianach w naszym serwisie.

Ujawnianie danych osobowych
Możemy ujawnićPaństwa dane osobowe dowolnemu podmiotowi należącemu do naszej grupy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tzn. naszym filiom lub naszemu holdingowi i jego spółkom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Oprócz celów wyszczególnionych w punkcie „Wykorzystanie Państwa danych osobowych”, możemy ujawniaćPaństwa dane osobowe stronom trzecim:

·         przy sprzedaży lub kupna dowolnej spółki lub aktywów, w takim przypadku możemy ujawnićPaństwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej spółki lub aktywów,

·         przy nabywaniu przez nas, lub sprzedaży znacznej części naszych aktywów stronie trzeciej, gdy dane osobowe klientów takiego podmiotu będą jednym z przekazywanych aktywów,

·         gdy do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych jesteśmy zobowiązani na mocy prawa, albo w celu przestrzegania lub stosowania warunków użytkowania serwisu podanych na stronie www.pswtradesuppliers.co.uk lub zawartych w innych umowach, jak również w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, naszych klientów lub stron trzecich, powyższe obejmuje wymianę informacji z innym firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami oraz zmniejszania ryzyka kredytowego.

 

Państwa prawa
Mają Państwo prawo do niewyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Z prawa tego mogą Państwo skorzystaćw dowolnej chwili kontaktując się z nami pod adresem PSW Trade Suppliers Apt 31, 4 Actonville av, Manchester, M22 9AN, England.
 
Dostęp do Państwa danych osobowych
Mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które są przez nas przechowywane, a także do korygowania, usuwania i/lub blokowania ich, jeśli dane te okażą się niedokładne, niekompletne lub nieistotne dla celów, w jakich są przetwarzane.
 

A2 - idealmedia dół