Clima Komfort pompy ciepła
energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (101) ››      Olej opałowy   (55) ››      Węgiel   (40) ››      Eko-groszek   (24) ››      Drewno   (42) ››      Pellet   (84) ››      Brykiet   (63) ››      Projektanci   (347) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (572) ››      Geotermia   (300) ››      Rekuperacja   (133) ››      Energetyka słoneczna   (499) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (203) ››      Energetyka wiatrowa   (85) ››      Odnawialne źródła energii   (169) ››      Projektanci   (486) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ID 1003, data dodania 06.07.2011, odwiedzających 2718, edytuj wpis Stawiguda 11-034, ul. Przemysłowa 2
warmińsko-mazurskie
tel. 089 5 126 126
www.polterm.olsztyn.pl/
wyślij wiadomość e-mail ›
o firmie

Historia

Spółka zarejestrowana została 21.12.1993r w Sądzie Rejonowym w Olsztynie uzyskując nr RHB - 1476 od 1.08.2001 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000032384. Założycielami firmy były trzy osoby, Panowie: Władysław Bielski, Wiesław Gajewski, Jerzy Popławski. Siedziba spółki w pierwszych latach funkcjonowania mieściła się w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 6/7.

Pierwsze zlecenie spółka wykonała w 1994 roku na rzecz Mazurskich Mebli International z Olsztyna, które to zostały stałym klientem PGB Polterm.

W miarę upływu lat zleceń i klientów przybywało, zwiększał się zakres obsługi klienta osiągając pełen wymiar tzn. od doradztwa, projektu przez realizację zadań do pełnego serwisu wykonanych robót i eksploatacji wykonanych kotłowni.

W 1997 roku spółka zakupiła tereny w Stawigudzie, gdzie na początku 1998 roku przeniosła siedzibę i obecnie urzęduje, ciągle się rozwijają poszerzając zakres oferowanych usług i stosowanych technologii, dążąc do udoskonalenia swojego działania w celu zapewnienia pełnej satysfakcji swoim klientom.


Forma prawna

PGB Polterm jest spółką z ograniczoną, odpowiedzialnością, utworzoną, i działającą na podstawie prawa polskiego.

Udziałowcami w równej wysokości są, trzy osoby; panowie:
1. Władysław Bielski,
2. Wiesław Gajewski,
3. Jerzy Popławski.Podstawa prawna działalności firmy

Spółka została utworzona w oparciu o Kodeks Handlowy i posiada następujący zakres działalności:
1. budownictwo /dział 45 EKD/
2. produkcja wyrobów i pozostałych surowców niemetalicznych /dział 26 EKD/
3. zagospodarowanie odpadów /dział 37 EKD/
4. odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne /dział 90 EKD/
5. działa1nośćw zakresie inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne /grupa 74.2 EKD/
6. badanie i analizy techniczne / grupa 74.3 EKD/
7. produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń / dział 28 EKD/
8. pozostała działalnośćzwiązana z prowadzeniem interesów / dział 74 EKD/Jakośæ

W 2001 roku firma wdrożyła zasady normy ISO 9001: 2000. System Zarządzania Jakością i jego ciągły rozwój pozwala nam na usprawnianie naszego działania, a tym samym umożliwia nam pełne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych klientów w realizacji zlecanych nam usług poprzez:
1. profesjonalne doradztwo techniczne,
2. kompleksowe realizowanie zleceń,
3. krótkie terminy realizacji,
4. przystępne ceny,
5. obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną realizowanych obiektów.


Zarząd PGB Polterm poprzez System Zarządzania Jakością pragnie zapewnićkadrze swoich pracowników coraz to lepsze warunki do doskonalenia zawodowego prowadząc dla nich ustawiczne kursy oraz szkolenia wewnętrzne i specjalistyczne realizowane przez producentów urządzeń oferowanych klientom PGB Polterm w ramach prowadzonej działalności, a także poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy prowadząc zaplanowany nadzór nad wyposażeniem i sprzętem technologicznym oraz regularne szkolenia BHP.
       


Kadra

Zarząd:
1. Władysław Bielski - Prezes Zarządu
2. Wiesław Gajewski - v-ce Prezes Zarządu


Zatrudnienie:
Spółka zatrudnia średnio 40-50 osób na stałe w tym min.:
1. kadrę techniczną i projektową z pełnymi uprawnieniami do nadzoru i realizowania zadań obejmujących zakres działalności spółki,
2. kadrę nadzoru technicznego z uprawnieniami budowlanymi, uprawnieniami do nadzoru nad wykonawstwem, eksploatacją i uruchamianiem kotłów wodnych i parowych do 30 MW
3. spawaczy: z uprawnieniami dozorowymi, z uprawnieniami do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych niskiego i średniego ciśnienia.

galeria zdjęć
A2 - idealmedia dół