Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (101) ››      Olej opałowy   (55) ››      Węgiel   (40) ››      Eko-groszek   (24) ››      Drewno   (42) ››      Pellet   (84) ››      Brykiet   (63) ››      Projektanci   (347) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (572) ››      Geotermia   (300) ››      Rekuperacja   (133) ››      Energetyka słoneczna   (499) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (203) ››      Energetyka wiatrowa   (85) ››      Odnawialne źródła energii   (169) ››      Projektanci   (486) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ID 138, data dodania 03.05.2011, odwiedzających 1920, edytuj wpis Poznań 61-515, ul. 28 Czerwca 1956r 316
wielkopolskie
tel. +48 61 832 10 84
www.instalator.poznan.pl/
o firmie

SPECJALIZUJEMY SIÊ W SPRZEDAŻY RUR I KSZTAŁTEK Z POLIPROPYLENU

ORAZ ARTYKUŁÓW DO INSTALACJI:

1. CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. WODOCI¡GOWYCH

3. KANALIZACYJNYCH

4. NAWADNIAJ¡CYCH

5. GAZOWYCH

6. KLIMATYZACYJNYCH

7. SOLARNYCH

A TAKŻE:

KLEJÓW DO PAPIERU CR,

OPAKOWAÑ SPOŻYWCZYCH,

PŁYNÓW NIEZAMARZAJ¡CYCH

URZ¡DZEÑ DO ZGRZEWANIA POLIPROPYLENU

FACHOWY MONTAŻ I BEZPŁATNE PORADY TECHNICZNE

INSTALACJI C.O.  ... do góry

    * kotły gazowe i olejowe
    * grzejniki konwektorowe i łazienkowe
    * rury i kształtki miedziane
    * wkłady kominowe
    * ogrzewania podłogowe
    * system rura w rurze
    * zawory grzejnikowe i odcinające
    * pompy obiegowe
    * naczynia przeponowe
    * izolacje ciepłochronne

INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNEJ I NAWADNIANIA OGRODÓW  ... do góry

    * rury i kształtki z PP, PE, PVC
    * rury i kształtki kanalizacyjne
    * biały montaż
    * gazowe podgrzewacze wody
    * rury i kształtki miedziane i stalowe
    * wodomierze
    * studnie kanalizacyjne
    * kolektory słoneczne

INSTALACJI GAZOWYCH  ... do góry

    * monozłącza
    * rury i kształtki PE, stalowe i miedziane
    * zawory i szybkozłącza
    * rury miedziane do instalacji auto-gaz

INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH  ... do góry

    * rury miedziane
    * izolacje zimnochronne
    * klimatyzatory
 

A2 - idealmedia dół