Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (0) ››      Olej opałowy   (0) ››      Węgiel   (0) ››      Eko-groszek   (0) ››      Drewno   (0) ››      Pellet   (0) ››      Brykiet   (0) ››      Projektanci   (0) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (230) ››      Geotermia   (2) ››      Rekuperacja   (0) ››      Energetyka słoneczna   (0) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (0) ››      Energetyka wiatrowa   (0) ››      Odnawialne źródła energii   (1) ››      Projektanci   (0) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie
ID 90, data dodania 01.05.2011, odwiedzających 2863, edytuj wpis Warszawa 02-295, ul. Emaliowa 28
mazowieckie
tel. +48 22 567 90 00
www.onninen.pl
wyślij wiadomość e-mail ›
o firmie

Wizja
Pragniemy byćnajlepszym partnerem w dziedzinie zintegrowanych usług materiałowych dla naszych klientów i dostawców, a także  „firmą  pierwszego wyboru” jako pracodawca.
Misja
Naszą misją jest dostarczanie towarów technicznych i usług w celu poprawienia interesów naszych klientów przy
jednoczesnym zwiększeniu jakości  usług . Naszym dostawcom możemy zapewnićserię produktów i informacji dla ich odbiorców końcowych. Zasadnicze działania Onninen polegają na pomaganiu naszym klientom w skupieniu się na ich istotnych interesach.
Wartości

  •  Współdziałanie
  •  Poszanowanie ludzi
  •  Doskonalenie


W swojej historii Onninen zawsze był firmą rodzinną, której działalnośćwyróżniała się duchem przedsiębiorczości i
aktywnego rozwoju. Rodzina, poszanowanie prawa, wysoki poziom etyczny i moralny, doskonała obsługa i konkurencyjnośćto wartości, na których opiera się działalnośćfirmy i tych, którzy dla niej pracują. Wartości Onninen integrują wszystkich pracowników. Firma kieruje się zasadami współpracy i wzajemnego zaufania, starając się aby z klientami, dostawcami, partnerami i współpracownikami łączyły ją długotrwałe, partnerskie relacje. Prawo, moralnośći etyka - dla firmy, którą cechuje wysoki poziom etyczny i duże poczucie społecznej odpowiedzialności - to bardzo ważne pojęcia. Onninen zawsze prowadzi działalnośćw sposób uczciwy, zgodny z prawem i interesami kraju, w którym się znajduje. Pracownicy postępują w oparciu o przejrzyste zasady dotyczące procesu podejmowania decyzji. Firma rodzinna odpowiedzialnie współtworzy środowisko, w którym prowadzi działalnośæ.
Doskonały poziom usług uzyskiwany jest dzięki uważnemu wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów. Onninen pragnie byćfirmą przyjazną swoim klientom i partnerom. Będąc świadoma potrzeb klientów i pragnąc lepiej im służyæ, firma
Onninen aktywnie rozwija zakres swoich usług oraz stale przedstawia nowe rozwiązania odpowiadające zmieniającym się okolicznościom.