Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (101) ››      Olej opałowy   (55) ››      Węgiel   (40) ››      Eko-groszek   (24) ››      Drewno   (42) ››      Pellet   (84) ››      Brykiet   (63) ››      Projektanci   (347) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (572) ››      Geotermia   (300) ››      Rekuperacja   (133) ››      Energetyka słoneczna   (499) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (202) ››      Energetyka wiatrowa   (85) ››      Odnawialne źródła energii   (168) ››      Projektanci   (485) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ID 854, data dodania 03.06.2011, odwiedzających 1719, edytuj wpis Poznań 60-467, ul. Zakopiańska 197
lubelskie
tel. +48 61 820 54 44
www.metropolisdg.pl/
wyślij wiadomość e-mail ›
o firmie

Firma METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze została założona w styczniu 2005 roku, przez doświadczonych i wykwalifikowanych w branży doradczej profesjonalistów.

Naszą firmę tworzą ludzie wykształceni na renomowanych uczelniach krajowych i zagranicznych w różnych dziedzinach specjalizacji (finanse i rachunkowośćprzedsiębiorstw, badania operacyjne i systemy informatyczne, finanse i polityka pieniężna, ochrona środowiska, międzynarodowy rozwój i innowacja obszarów wiejskich).

Swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nabyliśmy poprzez współpracę z różnymi organizacjami zarówno w kraju jak i za granicą. Są wśród nich firmy konsultingowe, banki, samorządy, organizacje działające w charakterze non-profit oraz inne podmioty gospodarcze. Wiele z powyższych organizacji współpracuje obecnie z METROPOLIS na stałe w charakterze partnerów.

Naszą podstawową działalnością, od której rozpoczęło się funkcjonowanie firmy, było pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. Mamy ogromne doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z programów PHARE, SAPARD, SPO WKP, SPO RZL, SPO ROL, Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W celu zapewnienia naszym Klientom właściwego poziomu świadczonych usług, pozostajemy w ścisłej współpracy z bankami oraz firmami leasingowymi, których udział w procesie realizacji projektów inwestycyjnych jest niezbędny. Naszymi partnerami finansowymi są w szczególności PKO Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BOŚ S.A., BGŻ S.A., Europejski Fundusz Leasingowy S.A., SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Możemy również pochwalićsię dużymi sukcesami w zakresie pozyskiwania dla naszych klientów kredytów inwestycyjnych oraz sporządzania biznes planów, studiów wykonalności oraz analiz finansowych.

W trakcie działalności firmy poszerzaliśmy swoją ofertę o nowe usługi, takie jak faktoring (przy współpracy z Bibby Factors Polska Sp. z o.o.) oraz usługi w zakresie ochrony środowiska.
Nasza obecna oferta jest bardzo szeroka i kompleksowa a nasi klienci zadowoleni ze współpracy. Świadczą o tym liczne referencje zgromadzone dzięki bardzo aktywnej działalności naszej firmy.

Doświadczony i wykwalifikowany zespół, dzięki swej ambicji, odniósł w błyskawicznym tempie duży sukces na rynku doradztwa finansowego. Dynamiczny rozwój firmy doprowadził w sierpniu 2005 r. do przejęcia przez METROPOLIS renomowanej firmy konsultingowej „Poznańskie Centrum Doradztwa Finansowego”, a w listopadzie 2005 r. do przekształcenia firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dodatkowymi atutami potwierdzającymi nasze kwalifikacje są:

  • wpis naszej firmy przez Urząd Pracy w Poznaniu do rejestru instytucji szkoleniowych,
  • otrzymanie akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług doradczych w dziedzinach:

                     - prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej,
                     - pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorczości a wybór naszej firmy i jej młodej, bardzo dobrze wykwalifikowanej, a przede wszystkim doświadczonej kadry, jest gwarancją usług na najwyższym poziomie oraz maksymalnej skuteczności podejmowanych działań.

A2 - idealmedia dół