Clima Komfort 2
energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (101) ››      Olej opałowy   (55) ››      Węgiel   (40) ››      Eko-groszek   (24) ››      Drewno   (42) ››      Pellet   (84) ››      Brykiet   (63) ››      Projektanci   (347) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (572) ››      Geotermia   (300) ››      Rekuperacja   (133) ››      Energetyka słoneczna   (499) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (203) ››      Energetyka wiatrowa   (85) ››      Odnawialne źródła energii   (169) ››      Projektanci   (486) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ID 345, data dodania 10.05.2011, odwiedzających 2099, edytuj wpis Warszawa 03-532, ul. Obwodowa 11j
mazowieckie
tel. (22) 743 69 38, tel. kom. 604 463 707
www.argoxee.com.pl/
wyślij wiadomość e-mail ›
o firmie

Argox Eco Energia świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego, obejmujące przede wszystkim:

 •     świadectwa energetyczne, inaczej certyfikaty energetyczne lub świadectwa charakterystyki energetycznej,
 •     audyty energetyczne i audyty remontowe,
 •     audyty efektywności energetycznej,
 •     audyty elektroenergetyczne, audyty elektryczne, audyty oświetlenia,
 •     projektowane charakterystyki energetyczne,
 •     projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin,
 •     oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji,
 •     oceny efektywności energetycznej kotłów,
 •     pomoc w wyborze sprzedawcy energii elektrycznej,
 •     szkolenia z zakresu efektywności energetycznej i oszczędzania energii,
 •     ekspertyzy techniczne.


Ustawa Prawo budowlane wymaga dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie świadectwa energetycznego budynku, zaś w przypadku budynków lub lokali podlegających zbyciu lub najmowi, udostępnienia certyfikatu energetycznego nabywcy lub najemcy.

Argox Eco Energia jest liderem na rynku certyfikacji energetycznej budynków. W ciągu niespełna dwóch lat  wykonaliśmy ponad 1000 świadectw energetycznych. Korzystając z naszych usług mają Państwo pewnośćuzyskania świadectwa wykonanego rzetelnie, zawsze w terminie, profesjonalnego w treści i formie. Jesteśmy zawsze gotowi wyjaśnićwszelkie wątpliwośæ, łącznie z przeprowadzeniem szkolenia dotyczącego procesu certyfikacji energetycznej.

W czasach stale rosnących cen energii i jej nośników, problem poprawy efektywności energetycznej wszystkich sfer działalności człowieka staje się przedmiotem powszechnego zainteresowania. Zauważalny jest również wzrost świadomości społecznej na temat konieczności ochrony środowiska, w tym w szczególności znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Jednym z podstawowych działań mających na celu oszczędnośćenergii jest termomodernizacja budynków. Jednak błędnie oceniona i źle przygotowana inwestycja termomodernizacyjna może nie spełnićpokładanych w niej oczekiwań. Podstawowym warunkiem powodzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest profesjonalnie wykonany audyt energetyczny.
Firma Argox Eco Energia wykonała kilkadziesiąt audytów energetycznych dla budynków różnych typów: poczynając od budynków wielorodzinnych, kończąc na dużych kompleksach budynków użyteczności publicznej. Audyty wykonujemy zarówno na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej, jak również w celu ubiegania się o dofinansowanie z programów unijnych lub systemu funduszy ochrony środowiska.

Poprawę efektywności energetycznej oraz optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej można uzyskaćdzięki przeprowadzonemu audytowi elektrycznemu lub elektroenergetycznemu. Zlecając wykonanie audytu elektroenergetycznego lub elektrycznego otrzymają Państwo raport opisujący stan aktualny oraz propozycje zmian w organizacji procesów technicznych w obiekcie. Profesjonalnie przeprowadzony
audyt elektryczny lub audyt elektroenergetyczny może przynieśćodbiorcy ogromne korzyści, niekiedy już przy niewielkich nakładach inwestycyjnych.

Do obowiązków wójtów, burmistrzów lub prezydentów należy opracowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Planowanie gospodarki energetycznej w gminie nie może byćrozumiane jedynie jako obowiązek narzucony przez ustawę Prawo energetyczne. Kreowanie przez władze lokalne polityki energetycznej jest istotnym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego. Sprawny, zrównoważony system energetyczny uwzględniający odnawialne źródła energii jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój regionu.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), a za nią ustawa Prawo budowlane, wprowadza obowiązek kontroli systemów klimatyzacji o mocy chłodniczej powyżej 12kW. Kontrola ta obejmuje ocenę efektywności klimatyzacji i jej dostosowanie w porównaniu z wymaganiami dotyczącymi chłodzenia budynku. Argox Eco Energia oferuje właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych wykonanie profesjonalnej oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji o mocy chłodniczej powyżej 12kW.

W naszej ofercie znajdą Państwo również przeglądy okresowe budynków: pięcioletnie, roczne oraz półroczne.

Nasza firma prowadzi również szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania energii.

A2 - idealmedia dół